Робоча програма навчальної дисципліни «Аналітична журналістика» для студентів, які навчаються за спеціальністю 061 «Журналістика». Program of the Discipline "Analytical journalism" speciality "Journalism"

Downloads

Downloads per month over past year

06-14-57 Галич, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналітична журналістика» для студентів, які навчаються за спеціальністю 061 «Журналістика». Program of the Discipline "Analytical journalism" speciality "Journalism". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-14-57.pdf

Download(841kB) | Preview

Abstract

«Аналітична журналістика» – це навчальна дисципліна, що формує у студентів знання про специфіку аналітичних жанрів, їхній стан і перспективи розвитку. Предметом аналітичної журналістики виступають актуальні суспільні явища, події, процеси, ситуації і пов’язані з ними теоретичні та практичні проблеми суспільного розвитку. Щоб розібратися в цьому, журналіст мусить уміти з’ясовувати причини та умови розвитку подій, визначати приховані мотиви і наміри дій у тій чи іншій ситуації, оцінювати правильність вибору засобів та шляхів розвитку ситуації, обґрунтованості точок зору та ідей. Аналітичні матеріали мають великий обсяг, оскільки неможливо коротко розкрити сутність того, що відбувається. В аналітичній журналістиці важливою є думка, породжена фактами, а також емоції автора, породжені цією думкою. Вивчення дисципліни «Аналітична журналістика» допоможе підвищити рівень підготовки студентів спеціальності «Журналістика», розвивати їхні навички в аналізі журналістських текстів. "Analytical journalism" – is an educational discipline that forms students knowledge about the specifics of analytical genres, their condition and prospects of development. The subject of analytical journalism is the actual social phenomena, events, processes, situations and the related theoretical and practical problems of social development. To understand this, the journalist should be able to find out the causes and conditions of the events, identify the hidden motives and intentions of action in a given situation, evaluate the correct choice of means and ways of development of the situation, the validity of the points of view and ideas. Analytical materials have a large volume, since it is impossible to briefly disclose the essence of what is happening. In analytical journalism, the thought generated by the facts, as well as the emotions of the author generated by this thought, is important. The study of the discipline "Analytical journalism" will help to increase the level of preparation of students of the specialty "Journalism", to develop their skills in the analysis of journalistic texts

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-14-57, аналітична журналістика, стаття, репортаж, кореспонденція, рецензія, лист, жанр, analytical journalism, article, report, correspondence, review, sheet, genre
Шифр: 06-14-57
Subjects: Шифр галузі знань > 6 Журналістика
Шифр галузі знань > 6 Журналістика > 61 Журналістика
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 24 Jan 2019 13:10
Last Modified: 24 Jan 2019 13:10
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13146

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year