Робоча програма з дисципліни «Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка.» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування", галузь знань – 13 "Механічна інженерія". Ступінь підготовки – Бакалавр. Професійна спеціалізація – "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання", «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» зі скороченим терміном навчання (інтегровані). Program of the Discipline specialty 133 Engineering Sector

Downloads

Downloads per month over past year

02-01-58 Нікітін, В. Г. (2018) Робоча програма з дисципліни «Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка.» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування", галузь знань – 13 "Механічна інженерія". Ступінь підготовки – Бакалавр. Професійна спеціалізація – "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання", «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» зі скороченим терміном навчання (інтегровані). Program of the Discipline specialty 133 Engineering Sector. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
02-01-58.pdf

Download(678kB) | Preview

Abstract

Дисципліна «Вантажопідйомна, транспортуюча і транспортна техніка» включає основні відомості з розрахунку і конструюванню вантажопідйомних і транспортуючих машин. Головну увагу приділено конструкції і розрахунку головних механізмів вантажопідйомних машин - підйому, пересування, повороту, зміни вильоту стріли, конвеєрів і їх приводів. У дисципліну також включені теми з розрахунку і вибору деталей і вузлів - гнучких органів, блоків, зірочок, барабанів, поліспастів, вантажозахоплювальних та гальмівних пристроїв. Робоча програма передбачає слухання лекцій, виконання лабораторних робіт і практичних занять, завдання на самостійну роботу і курсове проектування. Метою вивчення дисципліни є підготовка студентів до виробничо-технічної, експериментально-дослідної та проектно-конструкторської діяльності, пов'язаної зі створенням і експлуатацією технічних засобів для механізації вантажно-розвантажувальних та транспортувальних робіт, а також навчання студентів використанню знань, отриманих в результаті фундаментальної підготовки з природничих і спеціальним дисциплін, загально-професійних та спеціальних дисциплін для вирішення інженерних завдань, пов'язаних з обчисленням і конструюванням підйомно-транспортного устаткування. The discipline "Hoisting-and- transporting technology and transport" includes basic information on the calculation and design of load-lifting and transporting machines. The main attention is paid to the design and calculation of the main mechanisms of hoisting machines - lifting, moving, turning, changing the reach of the boom, conveyors and their drives. The discipline also includes topics on the calculation and selection of parts and components - flexible bodies, blocks, sprockets, drums, pulley blocks, load-gripping and braking devices. The work program includes reading lectures, performing laboratory works and practical exercises, assignments for independent work and course design. The purpose of studying the discipline is to prepare students for production and technical, experimental research and design activities related to the creation and operation of technical means for mechanization of loading and unloading operations, as well as training students to use knowledge obtained as a result of fundamental training in science and special disciplines, general professional and special disciplines for solving engineering problems related to the calculation and designed it handling equipment

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 02-01-58, підйомні машини, транспортуюче обладнання, крани, конвеєри, вантаж, наукові дослідження, алгоритми створення, load-lifting machines, transporting equipments, сargo, scientific researches, algorithms of creation
Шифр: 02-01-58
Subjects: Шифр галузі знань > 13 Механічна інженерія > 133 Галузеве машинобудування
Divisions: Навчально-науковий механічний інститут > Будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 05 Feb 2019 10:16
Last Modified: 05 Feb 2019 10:16
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13285

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year