Робоча програма з дисципліни «Основи критичного мислення» для студентів всіх спеціальностей. Program of the Discipline "Basics of critical thinking" specialty all specialties

Downloads

Downloads per month over past year

07-01-15 Мельничук, Ю. І. (2018) Робоча програма з дисципліни «Основи критичного мислення» для студентів всіх спеціальностей. Program of the Discipline "Basics of critical thinking" specialty all specialties. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-01-15 Вибіркова дисципліна (1).pdf

Download(710kB) | Preview

Abstract

Формування критичного мислення є одним з найважливіших завдань сучасної освіти. Воно починалось як перехід від навчання, орієнтованого переважно на запам'ятовування, до навчання, спрямованого на розвиток самостійного свідомого мислення. Критичне мислення є дієвим способом виховання демократичного менталітету громадян. Розвинуте логічне мислення є одним з ознак сучасної освіченої людини. Здатність чітко мислити, швидко приймати правильне рішення на підставі аналізу ситуації, що склалася забезпечує людині затребуваність й успішність у професійній діяльності. Наприклад, вміння використовувати весь арсенал логічних знань і способів переконання знадобиться в професійній діяльності. Критично мисляча людина має ясно уявляти структуру власної аргументації. А її міркування, суттєві для конкретного дослідження, мають бути доступними для аудиторії. Проте критерії не можуть бути абсолютизованими, у процесі критичного мислення вони піддаються сумніву, зміні або навіть заміні на інші. Уміння критично мислити забезпечує науково-технічний і суспільний прогрес та є запорукою демократії, а освіта відіграє в його розвитку першорядну роль. Критичне мислення забезпечує самостійні та відповідальні дії, а також характеризується самовдосконаленням.Formation of critical thinking is one of the most important tasks of modern education. It began as a transition from learning, focused mainly on memorization, to learning aimed at the development of independent conscious thinking. Critical thinking is an effective way of educating the democratic mentality of citizens. Developed logical thinking is one of the hallmarks of a modern educated person. The ability to think clearly, to quickly make the right decision on the basis of an analysis of the current situation, provides a person with the demand and success in professional activities. For example, the ability to use the entire arsenal of logical knowledge and methods of persuasion will be necessary in professional activities. A critically minded person should have a clear idea of the structure of his own argumentation. And her considerations, essential for a particular study, should be accessible to the audience. However, the criteria can not be absolutist, in the process of critical thinking, they are questionable, change, or even substitute for others. The ability to think critically provides scientific and technical and social progress and is a guarantee of democracy, and education plays a paramount role in its development. Critical thinking provides independent and responsible actions, and is characterized by self-improvement

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-01-15, раціональне, критичне мислення мислення, логічне мислення, дискусія, полеміка, аргументи, теорія, логічна помилка, правильність, неправильність міркувань, стратегія, rational, critical thinking of thinking, logical thinking, discussion, polemics, arguments, theory, logical error, correctness, irrationality of reasoning, strategy
Шифр: 07-01-15
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Спеціальних юридичних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 07 Feb 2019 11:32
Last Modified: 07 Feb 2019 11:32
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13363

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year