Робоча програма навчальної дисципліни "Правничі компетентності" спеціальність 081 "Право". Program of the Discipline "LAW COMPETENCE" specialty 081 «Law»

Downloads

Downloads per month over past year

07-01-33 Мельничук, Ю. І. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Правничі компетентності" спеціальність 081 "Право". Program of the Discipline "LAW COMPETENCE" specialty 081 «Law». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-01-33 (1).pdf

Download(822kB) | Preview

Abstract

У системі професійної підготовки майбутніх юристів особливе місце займає викладання логіки як навчальної дисципліни. Логіка є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, оскільки її вивчення сприяє усвідомленню майбутніми фахівцями значення й ролі міркування в практиці тлумачення норм права, доведення й спростування в юриспруденції та у повсякденній людській комунікації. Викладання логіки передбачає ознайомлення студентів з логічною теорією мислення і оволодіння навичками логічного аналізу правового знання та інтерпретації формалізованої мови науки логіки у сфері права. Студенти повинні навчитись виявляти логічні помилки у міркуваннях з юридичним змістом. Розвинуте логічне мислення є одним з ознак сучасної освіченої людини. Здатність чітко мислити, швидко приймати правильне рішення на підставі аналізу ситуації, що склалася забезпечує людині затребуваність й успішність у професійній діяльності. Наприклад, вміння використовувати весь арсенал логічних знань і способів переконання знадобиться в професійній діяльності. In the system of training future lawyers a special place is the teaching of logic as a discipline. Logic is one of the fundamental disciplines, since its study promotes the awareness of future specialists of the importance and role of reasoning in the practice of interpreting the rules of law, proving and refuting in jurisprudence and in everyday human communication. Teaching of logic involves familiarizing students with the logical theory of thinking and mastering the skills of the logical analysis of legal knowledge and the interpretation of the formalized language of science of logic in the field of law. Students should learn to identify logical mistakes in reasoning with legal content. Developed logical thinking is one of the hallmarks of a modern educated person. The ability to think clearly, to quickly make the right decision on the basis of an analysis of the current situation, provides a person with the demand and success in professional activities. For example, the ability to use the entire arsenal of logical knowledge and methods of persuasion will be necessary in professional activities

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-01-33, поняття, судження, форми мислення, умовивід, доведення, спростування, запитання, відповіді, логічні помилки, логічні сполучники, аргументація, інформація, текст, контест, concept, judgment, form of thinking, inference, proof, refutation, question, answer, logical errors, logical conjunctions, argumentation, information, text, contests
Шифр: 07-01-33
Subjects: Шифр галузі знань > 8 Право
Шифр галузі знань > 8 Право > 81 Право
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Спеціальних юридичних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 07 Feb 2019 13:36
Last Modified: 07 Feb 2019 13:36
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13368

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year