Робоча програма навчальної дисципліни «Методика складання цивільно-процесуальних документів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "METHODOLOGY OF COMPOSITION OF CIVIL-PROCEEDING DOCUMENTS" specialty 081 «Law»

Downloads

Downloads per month over past year

07-01-32 Давидюк, П. П. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Методика складання цивільно-процесуальних документів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "METHODOLOGY OF COMPOSITION OF CIVIL-PROCEEDING DOCUMENTS" specialty 081 «Law». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-01-32 (1).pdf

Download(952kB) | Preview

Abstract

Підготовка та складання цивільно-процесуальних документів має виключно важливе значення в діяльності юриста. Стадія підготовки до пред’явлення позову чи іншого звернення до суду передбачає знання великого обсягу законодавчого матеріалу, життєвий і професійний досвід. Метою курсу є досягнення всебічних і глибоких практичних навиків складання цивільних процесуальних документів, що виникають зі шлюбно-сімейних, житлових, земельних, спадкових правовідносин, а також у справах про відшкодування шкоди заподіяної громадянам. Окреме місце відведено складанню документів окремого, апеляційного, касаційного провадження, а також документам, що складаються під час розгляду цивільної справи, процесуальним документам при зверненні до Європейського Суду з Прав Людини. Під час вивчення дисципліни «Методика складання цивільно-процесуальних документів» студент робить перший крок до професійного переосмислення вже набутих знань і отримує можливість розглядати їх під кутом зору майбутньої професії юриста. Вивчення цієї дисципліни сприятиму в майбутньому отримати належні знання з актуальних питань цивільно-процесуальних документів на практиці. Робоча програма «Методика складання цивільно-процесуальних документів» вміщує два змістових модулі. Preparation and preparation of civil procedural documents is extremely important in the activities of a lawyer. The stage of preparation for a claim or other appeal to a court involves knowledge of a large amount of legislative material, life and professional experience. The aim of the course is to achieve comprehensive and profound practical skills in drafting civil procedural documents arising from marriage and family, residential, land, inheritance, as well as in cases of damages caused to citizens. A separate place is assigned to the drawing up of separate documents, appeals, cassation proceedings, as well as documents drawn up during the consideration of a civil case, procedural documents when appealing to the European Court of Human Rights. While studying the discipline "Method of drafting civil procedural documents," the student makes the first step towards professional rethinking of the knowledge already acquired and gets the opportunity to view them from the perspective of the future profession of a lawyer. Studying this discipline will help in the future to acquire proper knowledge of relevant issues of civil procedural documents in practice. The work program "Methodology of drafting civil procedural documents" contains two content modules

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-01-32, цивільно-процесуальна документація, правозастосовна практика, Цивільний кодекс України, цивільно-процесуальні документи, журнал судового засідання, адміністративно-процесуальної правосуб’єктності, окрема ухвала, civil procedural documents, law enforcement practice, the Civil Code of Ukraine, civil procedural documents, the journal of court sessions, administrative-procedural legal personality, a separate decision
Шифр: 07-01-32
Subjects: Шифр галузі знань > 8 Право
Шифр галузі знань > 8 Право > 81 Право
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Спеціальних юридичних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 18 Feb 2019 08:15
Last Modified: 18 Feb 2019 08:15
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13531

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year