Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і аудит» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізація «Бізнес аналітика і управління персоналом та економіка праці». Program of the Discipline «Accounting and Audit» specialty 051 «Economy»

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-66 Дорошенко, О. О. and Зінкевич, О. В. and Павелко, О. В. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і аудит» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізація «Бізнес аналітика і управління персоналом та економіка праці». Program of the Discipline «Accounting and Audit» specialty 051 «Economy». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-02-66.pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Реформа облікової системи в Україні змінила чинний бухгалтерський облік. Було створено нову систему, засновану на застосуванні міжнародних стандартів, яка відрізнялася зміною принципів обліку, оцінки активів, зобов’язань та інструментів облікової політики підприємства. У той же час все більшого значення набуває аудит як незалежна форма фінансового контролю. Це пов'язано з тим, що за допомогою аудиту забезпечується підтвердження достовірності, реальності фінансової (бухгалтерської) звітності для її користувачів (власників підприємств, інвесторів, покупців, постачальників, банків та інших). Робочою програмою навчальної дисципліни «Облік і аудит» передбачено освоєння здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізація «Бізнес аналітика і управління персоналом та економіка праці» основ бухгалтерського обліку та аудиту діяльності суб’єктів господарювання. Навчальний матеріал викладається у восьми темах, які об’єднані у двох змістових модулях. Тематика першого модуля розкриває теоретичні основи бухгалтерського обліку, метод бухгалтерського обліку, організацію бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання, бухгалтерський облік основних господарських процесів діяльності суб’єктів господарювання. Тематика другого модуля розкриває теоретичні основи аудиту як форми контролю фінансово-господарської діяльності, організацію аудиту фінансової звітності, методику аудиту фінансової звітності та інформаційні ресурси обліку і аудиту в управлінні підприємством. З метою закріплення теоретичних знань програмою навчальної дисципліни передбачені практичні заняття та самостійна робота студентів. The reform of the accounting system in Ukraine has replaced the current accounting. A new system was created and it was based on the application of international standards, which differed in accounting principles, valuation of assets, liabilities and instruments of accounting policies of the enterprise. At the same time, audit becomes more and more important as an independent form of financial control. This is due to the fact that confirmation of the reliability, the reality of financial (accounting) reporting for its users (owners of enterprises, investors, buyers, suppliers, banks, etc.) is provided with the help of the audit The work program of the academic discipline «Accounting and Audit» provides the mastering of the basics of accounting and auditing of the subjects of management by the first (bachelor) higher education students of the specialty 051 «Economics» (specialization «Business analytics and personnel management and labor economics»). The teaching material is presented in eight topics, which are grouped into two content modules. Themes of the first module reveals the theoretical basis of accounting, accounting method, organization of accounting of economic entities, accounting of the main economic processes of business entities. The subject of the second module reveals the theoretical basis of audit as a form of control of financial and economic activity, organization of audit of financial reporting, methodology of audit of financial reporting and information resources of accounting and audit in the management of the enterprise. In order to consolidate theoretical knowledge, the program of academic discipline provides the practical classes and independent work of students.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-66, облік, бухгалтерський баланс, бухгалтерські рахунки, подвійний запис, документування, інвентаризація, аудит, внутрішній контроль, accounting, balance sheet, accounts, double entry, documentation, inventory, audit, internal control
Шифр: 06-02-66
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 51 Економіка
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 18 Feb 2019 08:16
Last Modified: 18 Feb 2019 08:16
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13532

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year