Робоча програма навчальної дисципліни "Мінералогія" для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» (освітня програма «Геологія»). Program of the Discipline specialty 103 “EarthSciences" (educational program «Geology»)

Downloads

Downloads per month over past year

01-05-48 Мельничук, Г. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Мінералогія" для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» (освітня програма «Геологія»). Program of the Discipline specialty 103 “EarthSciences" (educational program «Geology»). [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
01-05-48 (1).pdf

Download(784kB) | Preview

Abstract

Навчальна дисципліна Мінералогія є важливою складовою професійної підготовки за освітньою програмою «Геологія». Викладається на ІІ курсі у І-му семестрі в обсязі 120 годин для студентів спеціальності «Науки про Землю». Форма підсумкового контролю – іспит. Дисципліна впроваджена для ознайомлення студентів з мінералами, їхніми властивостями, класифікацією, генезисом та використанням як компонентів руд, будівельних матеріалів, грунтів, а також в якості коштовних каменів і металів. Студенти отримують знання про історії мінералогії як науки, форми знаходження мінералів у природі, уявлення про їх походження, речовинний склад, властивості і промислову та гемологічну цінність. Студенти набудуть вміння аналізувати кристалографічні елементи мінералів, визначати їхні фізичні властивості, класифікувати мінерали за хімічним складом і внутрішньою будовою, визначати їх генезис, а також місце мінеральних видів індивідів в ієрархічній організації геосфер у різ-них просторово-часових масштабах. The educational discipline "Mineralogy" is an important component of professional training in the educational program "Geology". It is taught in the 2nd year in the first semester in the volume of 120 hours for students of the specialty "Earth Sciences". Form of final control - exam. The discipline is introduced to familiarize students with minerals, their properties, classification, genesis and use as components of ores, building materials, soils, as well as precious stones and metals. tudents get knowledge about the history of mineralogy as a science, the form of finding minerals in nature, the idea of their origin, material composition, properties and industrial and gemological value. Students will acquire the ability to analyze the crystallographic elements of minerals, to determine their physical properties, to classify minerals according to the chemical composition and internal structure, to determine their genesis, as well as the place of mineral twists of individuals in the hierarchical organization of geospheres at different spatio-temporal scales

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-05-48, мінерал, кристал, сингонія, фізичні влас-тивості, хімічна формула, генезис, mineral, crystal, syngony, physical properties, chemical formula, genesis
Шифр: 01-05-48
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 103 Науки про Землю
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Геології та гідрології
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 04 Mar 2019 12:44
Last Modified: 04 Mar 2019 12:44
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13890

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year