Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент ощадливого виробництва» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "MANAGEMENT OF OCCASIONAL PRODUCTION" specialty all specialties

Downloads

Downloads per month over past year

06-08-66 Швець, Ф. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент ощадливого виробництва» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "MANAGEMENT OF OCCASIONAL PRODUCTION" specialty all specialties. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-08-66.pdf

Download(681kB) | Preview

Abstract

Нині ощадливе виробництво є однією з найактуальніших тем українського виробничого менеджменту. Повністю уникнути втрат у виробничому і управлінському процесі не вдається навіть найуспішнішим компаніям світу. Але існує безліч концепцій, які дозволяють звести рівень втрат до мінімуму та забезпечити підприємствам практично безвідхідне виробництво із найменшими витратами ресурсів та часу. Однією з них є методика ощадливого виробництва. Ощадливе виробництво (англ. lean production або lean manufacturing) – це концепція, яка ґрунтується на прагненні підприємства ліквідувати всі види втрат за допомогою залучення у процес управління кожного працівника та максимальної орієнтації на споживача, що передбачає виробляти стільки продукції, скільки вимагає ринок. В основу концепції ощадливого виробництва покладено ті принципи, які необхідні для побудови “здорових” взаємин між людьми і створення ефективних взаємозв’язків в компанії. Ця концепція, як і безліч інших бізнес-ідей, таких як “шість сигм”, “5 S”, TQM (загальна система управління якістю), TPM (загальна система забезпечення діяльності виробництва), JIT (точно в строк), Канбан та інших подібних, є компонентами величезної цілісної системи японського менеджменту Кайдзен (постійне вдосконалення), основаної на ідеях Демінга, Джуран, Фейгенбаум та їхніх японських колег Ісікави, Тагуті і Сінго. Теорія ощадливого виробництва дає змогу на практиці покращити діяльність підприємств, оскільки останні зосереджують свої зусилля на усуненні деяких або і всіх надмірних витрат. Annotation At present, cost-effective production is one of the most urgent themes of Ukrainian industrial management. Completely avoid losses in the production and management process can not even the most successful companies in the world. But there are many concepts that allow you to minimize the level of losses and provide enterprises with virtually no waste production with the least cost of resources and time. One of them is the method of economical production. Lean production or lean manufacturing is a concept that is based on the company's desire to eliminate all kinds of losses by involving each employee in the management process and maximizing consumer orientation, which involves producing as many products as the market requires. The basis of the concept of economical production is the principles that are necessary to build a healthy relationship between people and create effective relationships in the company. This concept, as well as many other business ideas such as "Six Sigma", "5 S", TQM (General Quality Management System), TPM (General System for Ensuring Production Activities), JIT (Exactly On-Time), KANBAN and others like that, are components of the huge integral system of Japanese Kaizen management (continuous improvement), based on the ideas of Deming, Juran, Feigenbaum and their Japanese colleagues Ishikawa, Taguti and Singо. The theory of economical production makes it possible in practice to improve the activity of enterprises, since the latter concentrate their efforts on eliminating some or all of the excessive costs

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-08-66, ощадливе виробництво, ощадливе мислення, постійне вдосконалення, потік створення цінності, виробничі втрати, кайдзен, кайдзен потоку, кайдзен процесу, цільові орієнтири та принципи, конкурентоспроможність ощадливого підприємства, базові принципи ощадливого виробництва, максимізація якості, неперервні локальні вдосконалення, saving production, saving thought, continuous improvement, flow of value creation, production losses, Kaizen, Kaizen flow, Kaizen process, target benchmarks and principles, competitiveness of a savvy enterprise, basic principles of economical production, maximization of quality, continuous local improvements
Шифр: 06-08-66
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Менеджменту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 05 Mar 2019 10:36
Last Modified: 05 Mar 2019 10:36
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13926

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year