Робоча програма навчальної дисципліни «Документно-інформаційні комунікації» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "Documentation and Information Communications" specialty 029 «Information, library and archival affairs»

Downloads

Downloads per month over past year

06-14-75 Мартинюк, Г. Ф. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Документно-інформаційні комунікації» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "Documentation and Information Communications" specialty 029 «Information, library and archival affairs». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-14-75.pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Курс “Документно-інформаційні комунікації” є одним із базових у процесі підготовки фахівців зі спеціальності “Іінформаційна, бібліотечна та архівна справа”. Особливої актуальності він набуває в контексті розвитку інформаційного суспільства, необхідності формування системи документно-інформаційних комунікацій як логічної складової сучасних комунікаційних процесів. Теоретичні знання, практичні уміння та компетенції майбутніх фахівців зазначеної сфери, сформовані у процесі професійної підготовки вищої школи, закладають підґрунтя для якісної професійної діяльності. Ураховуючи актуальність впровадження компетентнісного підходу до розроблення освітньо-професійних програм підготовки майбутніх управлінців у закладах вищої освіти, особлива увага в організації навчально-виховного процесу повинна приділятися формуванню професійних і універсальних компетенцій майбутнього фахівця, що забезпечується свідомим засвоєнням фундаментальних дисциплін. The course "Document and Information Communications" is one of the basic in the process of preparation of specialists in the specialty "Information, Library and Archival Affairs". It acquires particular relevance in the context of the development of the information society, the need to form a system of document and information communications as a logical component of modern communication processes. Theoretical knowledge, practical skills and competences of future specialists of the mentioned sphere, formed in the process of professional training of the higher school, lay the groundwork for high-quality professional activity. Taking into account the urgency of introducing a competent approach to the development of educational and professional training programs for future managers in higher education institutions, special attention should be paid to the formation of professional and universal competences of the future specialist, which is ensured by a conscious assimilation of fundamental disciplines

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-14-75, документ, документно-інформаційні комунікації, документні потоки і масиви, інформаційні послуги, інформаційні потреби, document, document-information communications, document streams and arrays, information services, information needs
Шифр: 06-14-75
Subjects: Шифр галузі знань > 2 Культура і мистецтво > 29 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 15 Mar 2019 14:07
Last Modified: 15 Mar 2019 14:07
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14137

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year