Робоча програма «Виробництво електроенергії, захист та автоматизація» для студентів які навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». Program of the Discipline "ELECTRICITY PRODUCTION, PROTECTION AND AUTOMATION" specialty 145 "Hydropower"

Downloads

Downloads per month over past year

04-03-42 Стець, С. Є. (2019) Робоча програма «Виробництво електроенергії, захист та автоматизація» для студентів які навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». Program of the Discipline "ELECTRICITY PRODUCTION, PROTECTION AND AUTOMATION" specialty 145 "Hydropower". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
04-03-42 (1).pdf

Download(980kB) | Preview

Abstract

Виробництво електроенергії характеризується сукупністю активних пристроїв електромагнітного перетворення електроенергії, ліній електропередачі всіх класів напруги, комутаційних апаратів, пристроїв захисту і автоматики, інформаційно-технологічних і адаптивних керуючих систем. Вивчення сучасних методів та технологій автоматичного керування і захисту елементів і систем гідроелектростанцій, інших гідроенергетичних об’єктів та енергосистем є однією з важливих частин у підготовці фахівців з гідроенергетики. Дисципліна «Виробництво електроенергії, захист та автоматизація» розкриває суть сучасних технологій та надає базові знання про стандарти і процеси автоматизованого оперативного управління виробництвом, розподілом і використанням електроенергії, пристрої та схеми захисту і протиаварійної автоматики. Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують навики проектування і розрахунку систем управління і захисту технологічних об’єктів в електроенергетиці та гідроенергетиці зокрема. Electricity production is characterized by a set of active devices for electromagnetic transformation of electric power, transmission lines of all voltage classes, switching devices, devices of protection and automation, information-technological and adaptive control systems. The study of modern methods and technologies for automatic control and protection of elements and systems of hydroelectric power stations, other hydro-energy objects and power systems is one of the important parts in the training of hydropower specialists. The discipline "Electric power generation, protection and automation" reveals the essence of modern technologies and provides basic knowledge about the standards and processes of automated operational management of production, distribution and use of electricity, devices and schemes of protection and anti-theft automatics. During the study of this discipline, students receive skills in designing and calculating control systems and protection of technological objects in the power industry and hydropower in particular

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-03-42, об'єднана електроенергетична система, автоматика нормальних режимів, протиаварійна автоматика, комутаційна і захисна апаратура енергетичних установок, автоматика розвантаження, автоматика ліквідації асинхронного режиму, combined electric power system, automation of normal modes, emergency automatics, switching and protective equipment of power plants, automatic unloading, automation of asynchronous mode liquidation
Шифр: 04-03-42
Subjects: Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія
Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія > 145 Гідроенергетика
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 20 Mar 2019 13:44
Last Modified: 20 Mar 2019 13:44
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14264

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year