Робоча програма навчальної дисципліни «Cоціальні комунікації» для здобувачів І (бакаларського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», спеціалізації «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "SOCIAL COMMUNICATION" for applicants of higher education specialty 193 "Geodesy and land management", specialization "Geodesy and land management"

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-97 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Cоціальні комунікації» для здобувачів І (бакаларського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», спеціалізації «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "SOCIAL COMMUNICATION" for applicants of higher education specialty 193 "Geodesy and land management", specialization "Geodesy and land management". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-03-97 (1).pdf

Download(740kB) | Preview

Abstract

Навчальна програма дисципліни «Cоціальні комунікації» розроблена відповідно до структури та змісту навчальних посібників, які рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів педагогічного та технічного напрямку. Курс «Cоціальні комунікації» посідає важливе місце в загальній структурно-логічній схемі підготовки фахівця. Він належить до циклу професійної підготовки, пов’язаних з вивченням соціально-комунікаційних засад діяльності фахівця, а також спрямований на формування комунікативних здібностей майбутнього інженера. Курс «Cоціальні комунікації» є нормативною дисципліною, яка вчить здобувачів вищої освіти розуміти важливість оволодіння інформаційними каналами сучасного суспільства для формування професійної свідомості і мислення майбутнього фахівця; сприяє розвитку професійних комунікативних компетентностей, що дозволяє ефективніше вирішувати проблеми фахової діяльності. Вивчення теоретичного матеріалу супроводжується практичними заняттями, роздавальним та відеоматеріалом за розділами дисципліни. The curriculum of the discipline "Social Communications" is developed in accordance with the structure and content of the textbooks, which are recommended for students of higher educational institutions of pedagogical and technical direction. The discipline "Social Communications" occupies an important place in the general structural-logical scheme of training a specialist. He belongs to the cycle of professional training related to the study of social and communication principles of the specialist, and also aimed at building the communicative abilities of the future engineer. The course "Social Communications" is a normative discipline that teaches graduates of higher education to understand the importance of mastering the information channels of modern society for the formation of professional consciousness and thinking of the future specialist; promotes the development of professional communication skills, which allows you to more effectively solve problems of professional activity

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-97, комунікації, канали поширення інформації, сучасні концепції комунікації, моделі соціальної комунікації, communications, channels of information dissemination, modern concepts of communication, models of social communication
Шифр: 07-03-97
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 193 Геодезія та землеустрій
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 21 Mar 2019 12:59
Last Modified: 21 Mar 2019 12:59
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14283

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year