СУЧАСНА ЕКОФІЗІОЛОГІЯ ЗАБОЛОЧЕНИХ ТЕРИТОРІЙ. ФОРМУВАННЯ СУКЦЕСІЙНИХ ЗМІН ФІТОЦЕНОЗІВ

Downloads

Downloads per month over past year

Гриб, Й. В. and Михальчук, М. А. and Володимирець, В. О. and Турчина, К. П. and Hryb, Y. V. and Mykhalchuk, M. A. and Volodymyrets, V. O. and Turchyna, K. P. (2018) СУЧАСНА ЕКОФІЗІОЛОГІЯ ЗАБОЛОЧЕНИХ ТЕРИТОРІЙ. ФОРМУВАННЯ СУКЦЕСІЙНИХ ЗМІН ФІТОЦЕНОЗІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 3-20.

[img]
Preview
Text
Vs811 зах.pdf

Download(386kB) | Preview

Abstract

Макрофіти складають вагому частину трофічного ланцюга у консорційних та парцелярних системах, особливо на мілководдях та верхів’ях водосховищ. Розрахунки показують, що, крім фізіологічно обумовлених обмінних процесів, у системі «водне середовище – донні відклади – фітомаса ВВР» на порядок вища інтенсивність обмінних процесів у обростанні поверхні рослин перифітоном. Відповідно, для стабілізації екосистеми водного середовища можна використовувати ценоз ВВР в екологічного обґрунтованих межах (у річках 10-20%; водосховищах, у рибних ставках – 12-15%), надлишок утилізується як корм у тваринництві та рибництві або як складова добрив. Окремі угрупування ВВР використовують як біопаливо або ветленди у заболочених заплавах річок для доочищення забруднених вод. Досліджені особливості формування стану водного середовища малих річок та озер у системі «вищі водні рослини – вода». Показана можливість оцінки якості води за сумарною масою сухої речовини рослин та необхідний приріст її для нейтралізації домішок або оцінки за фізіологічним станом макролітів (ряски малої).

Title in English

MODERN ECOPHYSIOLOGY OF WETLANDS: FORMATION OF SUCCESSIONAL CHANGES OF PHYTOCOENOSIS

English abstract

Macrophytes form a significant part of the trophic chain in consortia and parcel systems, especially in shallow and upper reservoirs. Calculations show that in addition to physiologically-determined metabolic processes in the system "water environment – bottom sediments – phytomass of higher aquatic vegetation (HAV)" on an order of magnitude intensity of exchange processes is higher. Accordingly, for the stabilization of the ecosystem of the aquatic environment, it is possible to use the censorship of the HAV in the ecologically reasonable limits (in rivers – 10-20%, reservoirs and fish rates 12-15%), the surplus is utilized as a feed in livestock and fish farming or as a component of fertilizers in overgrowing of plants perifiton. Separate groups of higher aquatic vegetation are used as biofuels or wetlands in waterlogged floodplains of rivers to clean up contaminated waters. The study of the peculiarities of the formation of the water environment of small rivers and lakes in the system of ” higher aquatic plants – water”. The possibility of assessing the quality of water by the total mass of dry matter of plants and the necessary increase of it for neutralization of impurities or estimation on the physiological state of acroliths (duckweed) is shown.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: мала річка, водна екосистема, вища водна рослинність, перифітон, фізіологічний стан, small river, aquatic ecosystem, higher aquatic vegetation perifiton, physiological state
УДК: 574.4:504.455
Бібліографічний опис: Сучасна екофізіологія заболочених територій. Формування сукцесійних змін фітоценозів / Й. В. Гриб, М. А. Михальчук, В. О. Володимирець, К. П. Турчина // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2018. - Ч. 1(81). - С. 3-20.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2018 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2018
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 10 Apr 2019 09:16
Last Modified: 10 Apr 2019 09:19
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14568

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year