Робоча програма «Міжнародна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline «INTERNATIONAL ECONOMICS» Specialty 292 «International economic relations»

Downloads

Downloads per month over past year

06-12-99 Клець, М. В. (2019) Робоча програма «Міжнародна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline «INTERNATIONAL ECONOMICS» Specialty 292 «International economic relations». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-12-99.pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

У другій половині ХХ ст. на економічній карті світу виникла міжнародна економіка як результат поглиблення процесу інтернаціоналізації господарського життя, розвитку інформаційно-комунікаційних систем, узгодження макроекономічної політики країн. Особливістю функціонування національних економік стала їх інтегрованість у світову економічну систему за допомогою численних міжнародних обмінів (науково-технічних, виробничих, комерційних, валютно-фінансових і кредитно-грошових). Істотнішим став вплив глобального переміщення економічних ресурсів на стан національних ринків, посилюється взаємозв'язок і взаємозалежність національних економік, економічні спади, фінансові та валютні кризи, спочатку виникаючи в окремих країнах або регіонах, неминуче набувають міжнародного характеру. Необхідною умовою проведення успішної макроекономічної політики стає аналіз і прогноз зміни ситуації на міжнародних ринках, координація національної економічної політики з політикою, що проводиться іншими країнами, а також міжнародними економічними організаціями. Міжнародна економічна система перетворилася у складний механізм, в якому кожній країні відведена своя роль. Сучасна Україна прагне зайняти в цій системі гідне місце, яке відповідає її потенціалу. Важливе значення у вирішенні цього завдання займає успішне освоєння студентами навчальної дисципліни «Міжнародна економіка». In the second half of the twentieth century. on the economic map of the world the international economy arose as a result of deepening the process of internationalization of economic life, the development of information and communication systems, and the coordination of macroeconomic policies of countries. The peculiarity of the functioning of national economies has become their integration into the global economic system through numerous international exchanges (scientific, technical, industrial, monetary, financial, and monetary). The impact of the global movement of economic resources on the state of national markets became more significant, the interconnection and interdependence of national economies, economic downturns, financial and currency crises, which originated in individual countries or regions, are inevitably becoming international in nature. A prerequisite for a successful macroeconomic policy is the analysis and forecast of changes in the international markets, the coordination of national economic policies with the policies pursued by other countries, as well as international economic organizations. The international economic system has become a complex mechanism in which each country has its own role. Modern Ukraine strives to take a decent place in this system, which is in line with its potential. Important in solving this problem is the successful development of students in the discipline "International Economics".

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-12-99, міжнародна економіка, модель відкритої економіки, глобалізація ринків, міжнародна економічна система, інтерналізація, International Economics, international economic system, globalization of markets, open economy model, internalization
Шифр: 06-12-99
Subjects: Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини
Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини > 292 Міжнародні економічні відносини
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Міжнародних економічних відносин
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 12 Apr 2019 12:42
Last Modified: 12 Apr 2019 12:42
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14624

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year