МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Downloads

Downloads per month over past year

Ковальчук, С. В. and Дибчук, Л. В. and Kovalchuk, S. V. and Dybchuk, L. V. (2018) МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 382-392.

[img]
Preview
Text
Ve8238 зах.pdf

Download(387kB) | Preview

Abstract

Метою написання статті є формування теоретико-методичних основ щодо визначення і застосування маркетингового інструментарію у сфері розподілу інноваційної продукції промислових підприємств. В статті вирішувалися такі завдання: сформувати теоретико-методичні підходи щодо визначення маркетингової політики розподілу промислової продукції; визначити особливості застосування маркетингового інструментарію у сфері розподілу інноваційної промислової продукції. Встановлено, що маркетинговий розподіл промислової продукції відрізняється від дистрибуції споживчих товарів такими характеристиками: кінцевими споживачами промислової продукції виступають, як правило, не фізичні, а юридичні особи (організації-споживачі); роздрібна торгівля і притаманні їх атрибути зазвичай не використовується; частіше використовуються прямі канали збуту; кількість угод є меншою, а обсяг замовлень – більшим; незалежні учасники каналів, як правило, спеціалізуються на певних товарах виробничого призначення і, як наслідок, є більш кваліфікованими; для сервісного обслуговування залучаються високо-кваліфіковані спеціалісти; відносини між учасниками каналу мають довготривалий партнерський характер. Дослідження особливостей застосування маркетингової політики розподілу інноваційної продукції промислових підприємств дозволяє констатувати, що постачальники обирають для себе такі системи дистрибуції товарів чи послуг, які забезпечують досягнення цілей їх інноваційної діяльності; вибір системи розподілу здійснюється під впливом значної кількості чинників, але головними з них є оптимізація витрат коштів і часу на виробництво і реалізацію інноваційної продукції; для забезпечення ефективного маркетингового розподілу інноваційної продукції має формуватися адекватна стратегія; взаємодія учасників процесу маркетингового розподілу інноваційної продукції будується на сучасних стратегіях партнерства, в основі яких лежать різні форми і способи їх інтеграції.

Title in English

MARKETING DISTRIBUTION POLICY OF INNOVATIVE PRODUCTS AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

English abstract

The purpose of the article is to form the theoretical and methodological foundations for the definition and implementation of marketing tools in the field of innovative products distribution of industrial enterprises. The article is focused on the following tasks: to form theoretical and methodical approaches to the definition of the marketing distribution policy of industrial products; to determine the peculiarities of marketing tools implementation in the field of innovative industrial products distribution. It is determined that the marketing distribution of industrial products differs from the distribution of consumer goods with the following characteristics: the end users of industrial products are, as a rule, not individuals, but legal persons (consumer organizations); retail trade and its attributes are not commonly used; direct sales channels are commonly used; the number of transactions is smaller and the volume of orders is bigger; independent channel members tend to specialize in certain commodities and, as a consequence, are more skilled; individual channel participants tend to specialize in certain types of products and, as a consequence, have a better expertise level; highly qualified specialists are involved in service and support; relations between the channel’s participants are of a long-term nature. The study of the peculiarities of implementation the marketing distribution policy of industrial enterprises’ innovative products allowed to form the following conclusions: suppliers choose the distribution system of goods or services that ensure the achievement of the goals of innovative activities; a large number of factors are taken into account for choosing a distribution system, but the main ones are cost optimization and time optimization for the production and implementation of innovative products; to ensure an effective marketing distribution of innovative products, an adequate strategy must be formed; the interaction of participants in the marketing distribution process of innovative products is based on modern partnership strategies, which are based on different forms and ways of their integration.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: розподіл, маркетингова політика розподілу, інноваційна діяльність, інноваційна продукція, розподіл інноваційної продукції промислових підприємств, distribution, marketing distribution policy, innovative activities, innovative products, distribution of innovative products at industrial enterprises
УДК: 658.811
Бібліографічний опис: Ковальчук С. В. Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових підприємств / С. В. Ковальчук, Л. В. Дибчук // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2018. – Вип. 2(82). – С. 382-392.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2018 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2018
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 17 Apr 2019 11:02
Last Modified: 17 Apr 2019 11:02
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14655

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year