Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» Program of the Discipline OCCUPATIONAL SAFETY IN INDUSTRY specialty 192 «Building and Civil Engineering» EPP «Technologies of Building Constructions, Products and Materials»

Downloads

Downloads per month over past year

03-10-80 Туровська, Г. І. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» Program of the Discipline OCCUPATIONAL SAFETY IN INDUSTRY specialty 192 «Building and Civil Engineering» EPP «Technologies of Building Constructions, Products and Materials». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
03-10-80..pdf

Download(750kB) | Preview

Abstract

Нормативна дисципліна «Охорона праці у галузі» спрямована на здобуття майбутніми фахівцями знань про стан і проблеми охорони праці у відповідній даному напряму підготовки галузі, на вивчення складових і умов функціонування системи управління охороною праці, методів і способів забезпечення здорових умов виробничого середовища й безпеки праці згідно з чинними законодавчими й іншими нормативно-правовими актами. Викладання навчальної дисципліни «Охорона праці у галузі» забезпечить такі результати навчання: - уміння розробити заходи з охорони праці та навколишнього середовища при проведенні досліджень та у виробничій діяльності; - здатність запропонувати заходи з охорони праці від шуму, вібрації, збиткової теплоти та дії електричного струму; - здатність розробити первинні заходи з пожежної безпеки для заданих умов. The normative discipline «Occupational safety in the industry» is aimed at obtaining future specialists knowledge about the state and problems of labor protection in the corresponding field of training of the industry, to study the components and conditions of the functioning of the system of management of labor protection, methods and methods for ensuring healthy working environment and safety conditions in accordance with with current legislative and other normative-legal acts. Teaching the discipline «Occupational safety in the industry» will provide the following learning outcomes: - Ability to develop occupational safety and environmental measures in research and production activities; - the ability to offer measures to protect the work from noise, vibration, loss of heat and the effect of electric current; - the ability to develop initial fire safety measures for specified conditions.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-10-80, cистема управління охороною праці, міжнародні норми, соціальне партнерство, соціальна відповідальність, виробнича безпека, system of management of labor protection, international norms, social partnership, social responsibility, industrial safety
Шифр: 03-10-80
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Depositing User: libr_1 Г. М. Рожанчук
Date Deposited: 07 May 2019 12:23
Last Modified: 07 May 2019 12:23
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14770

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year