Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія і методика організації психотренінгу» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» . Program of the Discipline «THEORY AND METHODOLOGY OF PSYCHOTRENING ORGANIZATION» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology»

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-111 Оксентюк, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія і методика організації психотренінгу» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» . Program of the Discipline «THEORY AND METHODOLOGY OF PSYCHOTRENING ORGANIZATION» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-03-111рп.pdf

Download(775kB) | Preview

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Теорія і методика організації психотренінгу» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» денної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Теорія і методика організації психотренінгу», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. «Теорія і методика організації психотренінгу» є складовою частиною дисциплін психологічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та вмінь щодо закономірностей процесу функціонування психіки. The work curriculum is made in accordance with the requirements of the credit-module system of training organization on the basis of an educational and professional program of preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the specialty "Psychology" of full-time/part-time education. Interdisciplinary connections: "Theory and methodology of organization of psychotraining" is the component of the disciplines of the psychological cycle of the normative block. Its study involves solving a number of tasks of professional training of specialists of higher qualification, in particular: mastering the system of knowledge about the regularities of the functioning of the psyche. Studying the course involves the availability of systematic and thorough knowledge of the related courses - "Introduction to a specialty", "Practicum on Psychology", "Social Psychology", "Pedagogical Psychology" and others like that. Requirements for knowledge and skills are determined by sectoral standards of higher education of Ukraine.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-111, psychotraining, innovative teaching methods, structure of training, model of group dynamics, personal development, personality maturity, professional training, formation of special psychological skills.
Шифр: 07-03-111
Subjects: Шифр галузі знань
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 11 May 2019 10:45
Last Modified: 11 May 2019 10:45
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14818

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year