Робоча програма навчальної дисципліни «Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline ««FUNDAMENTALS OF DESIGN AND OPERATION OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT» For students of all NUWM specialties

Downloads

Downloads per month over past year

02-05-82 Похильчук, І. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline ««FUNDAMENTALS OF DESIGN AND OPERATION OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT» For students of all NUWM specialties. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
02-05-82 (1).pdf

Download(678kB) | Preview

Abstract

Ефективність механізації та автоматизації технологічних процесів у значній мірі залежить від прогресивності технічного рівня технологічного обладнання яке застосовується, діючої системи організації виробництва та технології робіт. Для кваліфікованого підходу до оснащення процесів ТО і Р автомобілів на автотранспортних підприємствах (АТП) та станціях технічного обслуговування (СТО) автомобілів засобами механізації та автоматизації необхідно вивчити весь спектр наявного технологічного обладнання, області його застосування та економічну доцільність використання для підприємств різного типу виробництва. Це неможливо без знання принципів дії, конструкції, основ проектування і експлуатації технічних об'єктів, часто досить складних, різнохарактерних за типами, видами та складністю конструкції. Фахівець в галузі автомобільного транспорту повинен володіти знаннями по різних технологічних пристроях: від мийного обладнання до діагностичних стендів, від підйомників до металообробних верстатів. Оволодіння даною дисципліною «Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання» дозволить студентам успішно вирішувати завдання зі створення нових і модернізації існуючих зразків технологічного обладнання, які забезпечуватимуть зменшення собівартості та підвищення якості виконуваних робіт. Efficiency of mechanization and automation of technological processes to a large extent depends on the progress of the technical level of the technological equipment used, the operating system of production organization and technology work. For a skilled approach to equip the processes of maintenance and repair of cars at motor transport enterprises and service stations of cars by means of mechanization and automation it is necessary to study the whole spectrum of available technological equipment, its field of application and economic expediency of use for enterprises of different types of production. It is impossible without knowledge of the principles of operation, design, bases of designing and exploitation of technical objects, often quite complex, varied in types, types and complexity of design. An expert in the field of road transport must have knowledge of various technological devices: from washing equipment to diagnostic stands, from lifts to metalworking machines. The mastery of this discipline will allow students to successfully solve the tasks of creating new and modernizing existing samples of technological equipment that will reduce the cost and improve the quality of the work performed.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 02-05-82, механізація, автоматизація, технічне обслуговування, ремонт, автотранспортне підприємство, трудомісткість, діагностування, норматив, виріб, деталь, агрегат, складальна одиниця, машина, ланка, привод, стенд, підйомно-транспортне обладнання, мастильно-заправне обладнання, контрольно-діагностичне обладнання, розбирально-збиральне обладнання, слюсарно-монтажне обладнання, mechanization, automation, maintenance, repair, motor transport enterprise, complexity, diagnostics, standard, product, part, unit, assembly unit, machine, link, drive, stand, hoisting and transport equipment, lubricating-refueling equipment, control and diagnostic equipment, sorting and harvesting equipment, locksmithing equipment
Шифр: 02-05-82
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий механічний інститут > Теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 24 May 2019 09:58
Last Modified: 24 May 2019 09:58
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14899

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year