ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ГІДРОЕКОСИСТЕМИ ЗА ВИДОВИМ БАГАТСТВОМ ФІТОПЛАНКТОНУ

Downloads

Downloads per month over past year

Суходольська, І. Л. and Глінська, С. О. and Логвиненко, І. П. and Sukhodolska, I. L. and Hlinska, S. O. and Lohvynenko, І. P. (2018) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ГІДРОЕКОСИСТЕМИ ЗА ВИДОВИМ БАГАТСТВОМ ФІТОПЛАНКТОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 46-55.

[img]
Preview
Text
Vs824 зах.pdf

Download(478kB) | Preview

Abstract

У статті наведені відомості про видовий склад, чисельність і біомасу фітопланктону річки Іква. Здійснено біоіндикаційний аналіз з урахуванням індикаторних властивостей водоростей. Виявлено, що за видовим складом переважають представники відділів Chlorophyta, Bacillariophyta та Euglenophyta. За біоіндикаційними характеристиками у товщі води домінують бентосні та планктонно-бентосні форми водоростей, космополіти за географічним поширенням, індиференти за відношенням до pH та рівня солоності, індикатори середньої текучості вод, помірного температурного режиму, слабко кислих та слабко лужних вод. Встановлено провідну роль β-мезосапробіонтів. Річкова вода за рівнем органічного забруднення за Пантле-Бук (в модифікації Сладечека) належить до ІІІ класу якості (помірно забруднена), а за системою Ватанабе – характеризується помірним вмістом органічних сполук (переважають евросапроби). Наведена детальна еколого-географічна характеристика планктонних водоростей річки дозволяє прогнозувати стан гідроценозу з метою моделювання впливу антропогенних чинників на стан водойм.

Title in English

ECOLOGICAL WATER SYSTEM ASSESSMENT ACCORDING TO PHYTOPLANKTON SPECIES WEALTH

English abstract

This study presents the data about species composition, phytoplankton population and biomass of the Ikva. Bioindication analysis has been explored considering water plants indicative characteristics. It has been revealed that according to species composition such section representatives as Chlorophyta, Bacillariophyta and Euglenophyta have been provided in a preference. The river phytoplankton population and biomass have been changing from 389,6 to 7070,8 thousand C/L and biomass has been raising from 0,15 to 4,07 mg/L. The author highlights that in water column according to bioindicative characteristics benthos and plankton benthos water plants forms, geographic location cosmopolites, indifferent ones towards pH and degree of salinity balance, indicators of average water flow, temperate temperature conditions, faintly acid and weakly alkaline waters dominate. The study points out the important place of meso saprobionts. According to Pantle-Buk’s (in Sladechek’s modification) level of organic pollution river water belongs to the third grade of quality. In the response to Vatanabe’s system river water has been characterized by temperate organics (evrosaprobs). Ecological and geographical characteristic of river plankton plants gives a possibility to forecast water coen conditions to simulate anthropogenic factors influence on water reservoirs conditions.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: фітопланктон, види-індикатори, чисельність, біомаса, сапробність, якість води, phytoplankton, indicator species, population, biomass, sabrobity, water quality
УДК: 502.51 (282)
Бібліографічний опис: Суходольська І. Л. Екологічна оцінка стану гідроекосистеми за видовим багатством фітопланктону / І. Л. Суходольська, С. О. Глінська, І. П. Логвиненко // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук праць. - Рівне : НУВГП, 2018. - Ч. 2(82). - С. 46-55.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2018 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2018
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 29 May 2019 09:40
Last Modified: 17 Sep 2019 14:34
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14915

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year