ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВАПНЯКОВОГО ШЛАМУ В ЯКОСТІ МЕЛІОРАНТУ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ СУПІЩАНОМУ ҐРУНТІ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Downloads

Downloads per month over past year

Веремеєнко, С. І. and Фурманець, О. А. and Піддубняк, В. А. and Кондратюк, М. and Veremeіenko, S. I. and Furmanets, O. A. and Pіddubnіak, V. А. and Kondratіuk, M. (2018) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВАПНЯКОВОГО ШЛАМУ В ЯКОСТІ МЕЛІОРАНТУ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ СУПІЩАНОМУ ҐРУНТІ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 88-96.

[img]
Preview
Text
Vs828 зах.pdf

Download(195kB) | Preview

Abstract

В статті наведені дані дослідження впливу внесення різних доз вапнякового шламу на зниження кислотності дерново – підзолистого супіщаного ґрунту. Встановлено, що застосування вапнякового шламу позитивно вплинуло на ріст та розвиток рослин кукурудзи. Вже у фазу 7 листків на варіантах із використанням вапняного шламу рослини були вищими на 5,6-18,5% відносно контролю. У фазу викидання волоті контрольний варіант мав висоту 153,7 см, тоді як при використанні шламу висота рослин становила від 214,3 см (0,5 дози) до 237,3 см (повна доза + торф). Маса надземної частини рослин на варіантах із внесенням меліоранту збільшилася на 70,7-93,4%, а коренева маса збільшилася на 120,7-207,7%. Маса качанів зросла на 61,5-67,6%. Відповідно підвищилась і продуктивність кукурудзи на провапнованих варіантах досліду. При урожайності зерна на контрольному варіанті у 3,79 т/га, внесення меліоранту в дозах 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 норми та 1,0 норма + торф підвищило врожайність кукурудзи до 6,22, 6,68, 6,53, 6,34 та 6,54 т/га відповідно. Розрахунки також показали, що при ціні вапнякового шламу в 6 грн за тонну та плечі доставки у 180 км застосування меліоранту окупається вже в перший рік вирощування кукурудзи на зерно.

Title in English

EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF LIMESTONE SLUDGE AS AMELIORANT ON THE TURF-PODSOLIC SOILS OF THE WESTERN POLISS'A OF UKRAINE

English abstract

In the article the data of research of influence of introduction of various doses of limestone sludge on decrease of acidity of turfpodzolic sandy soils is given. It was established that the use of limestone sludge positively influenced on the growth and development of corn plants. Already in the phase of 7 leaves on variants with using lime slime plants were higher by 5.6-18.5% comparing to control. In the phase of panicle ejection, the control variant had a height of 153.7 cm, whereas when using sludge, plant height was 214.3 cm (0.5 dose) to 237.3 cm (full dose + peat). The weight of the above-ground part of plants in variants with a melioration increased by 70.7-93.4%, and the root mass increased by 120.7-207.7%. The weight of the corncobs increased by 61.5-67.6%. Also the corn yield was increased in the experimental variants. At the yield of grain at the control variants at 3.79 tons / ha, the introduction of reclamation in doses of 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 norms and 1.0 norm + peat increased the yield of maize to 6.22, 6, 68, 6,53, 6,34 and 6,54 t / ha respectively. Calculations also showed that at a price of limestone sludge in 6 UAH. for a ton and shoulders of delivery in 180 km the application of reclamation pays off already in the first year of growing corn for grain.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: рН, кислотність ґрунту, вапнування, кислі ґрунти, меліорант, вапняковий шлам, pH, soil acidity, liming, acid soils, ameliorant, limestone sludge
УДК: 631.415.2:631.8.21
Бібліографічний опис: Ефективність застосування вапнякового шламу в якості меліоранту на дерново-підзолистому супіщаному грунті Західного Полісся України / С. І. Веремеєнко, О. А. Фурманець, В. А. Піддубняк, М. Кондратюк // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2018. - Ч. 2(82). - С. 88-96.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2018 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2018
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 30 May 2019 07:19
Last Modified: 30 May 2019 07:19
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14919

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year