Робоча програма навчальної дисципліни «Організація та планування гірничого виробництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "ORGANIZATION AND PLANNING OF MINING PRODUCTION" Specialty 184 "Mining"

Downloads

Downloads per month over past year

02-06-49 Новак, А. І. and Семенюк, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація та планування гірничого виробництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "ORGANIZATION AND PLANNING OF MINING PRODUCTION" Specialty 184 "Mining". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
02-06-49- (1).pdf

Download(729kB) | Preview

Abstract

Планування є важливою частиною господарської практики. Декілька років тому назад планування розумілося центральною ланкою управління як на макрорівні, так і окремого підприємства. В умовах переходу до ринкових відносин гірничі підприємства виявились непідготовленими до ситуації, коли стара система центрально-розподільчого планування стала принципово нездатною. Внаслідок цього багато підприємств відмовилися від планування, яка є однією з важливих функцій ефективної роботи підприємства. Недооцінка планування в умовах ринку або звернення його до мінімуму призводить до значних економічних втрат. Планування потрібне не тільки великим та середнім, але і малим підприємствам. Використання трудових і матеріальних ресурсів регламентуються нормами і нормативами, що встановлює вимоги до ефективності використання ресурсів та результатів господарювання. Дана навчальна дисципліна сприяє отриманню студентами стійких знань і навичок з питань організації планової роботи, складання та обґрунтування планів діяльності підприємства в умовах ринкових відносин. Планування має все більш повно базуватися на глибокому пізнанні і використанні в планах дій економічних законів, останніх досягнень науково-технічного прогресу і передового виробничого досвіду. Тільки в такому випадку воно забезпечить подальше підвищення ефективності економіки України. Planning is an important part of business practice. Several years ago, planning was understood as the central link of management both at the macro level and in the individual enterprise. In the transition to market relations, the enterprises were not prepared for a situation where the old central distribution planning system became fundamentally incapable. As a result, many enterprises have abandoned planning, which is one of the important functions of effective operation of the enterprise. Underestimation of planning in a market environment or minimizing it leads to significant economic losses. Planning is needed not only for large and medium enterprises but also for small enterprises. The use of labor and material resources is regulated by norms and norms, which sets requirements for the efficiency of the use of resources and economic results. This academic discipline facilitates the acquisition of stable knowledge and skills by students on the organization of planned work, drawing up and substantiating the plans of the enterprise in the conditions of market relations. Planning should be more fully based on a deep knowledge and use in the plans of action economic laws, the latest advances in scientific and technological progress and advanced production experience. Only in this case will it ensure further improvement of the efficiency of the Ukrainian economy.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 02-06-49, організація, планування, мережевий графік, тимчасовий графік, планограма, календарне планування, принципи, методи, organization, planning, network schedule, time schedule, planogram, scheduling, principles, methods
Шифр: 02-06-49
Subjects: Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології
Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології > 184 Гірництво
Divisions: Навчально-науковий механічний інститут > Розробки родовищ та видобування корисних копалин
Depositing User: libr_1 Г. М. Рожанчук
Date Deposited: 07 Jun 2019 13:14
Last Modified: 07 Jun 2019 13:14
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14990

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year