АНАЛІЗ СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БАСЕЙНУ РІЧКИ ЗАХІДНИЙ БУГ ЗА БАГАТОРІЧНИЙ ПЕРІОД

Downloads

Downloads per month over past year

Гопчак, І. В. and Калько, А. Д. and Басюк, Т. О. and Семенко, Л. О. and Hopchak, I. V. and Calko, A. D. and Basіuk, T. O. and Semenko, L. O. (2018) АНАЛІЗ СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БАСЕЙНУ РІЧКИ ЗАХІДНИЙ БУГ ЗА БАГАТОРІЧНИЙ ПЕРІОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 40-48.

[img]
Preview
Text
Vt815 зах.pdf

Download(149kB) | Preview

Abstract

Аналіз стану поверхневих вод в басейні р. Західний Буг проведено із застосуванням системи класифікації нормативів оцінки стану поверхневих вод України. Розрахунок екологічної оцінки стану води проведено в межах трьох блоків: блоку сольового складу, блоку трофо-сапробіологічних показників та блоку показників вмісту специфічних речовин токсичної дії. Результати подаються у вигляді об’єднаної екологічної оцінки, яка ґрунтується на заключних висновках по трьох блоках та полягає в обчисленні інтегрального екологічного індексу. Комплексні дослідження, щодо зміни якості води Західного Бугу проводилися у межах території України впродовж багаторічного періоду. Екологічний стан води в річці за підсумковими значеннями інтегральних показників якості води трьох блоків відповідала 2-6 категорії якості, від «дуже добрих», «чистих» до «поганих», «брудних» вод. Підсумкові екологічні індекси (ІЕ) для найгірших їх значень варіюються в межах ІІ і ІІІ класів якості та оцінюються від «добрих», «досить чистих» до «посередніх», «помірно забруднених» вод. Хід змін підсумкових величин інтегральних показників стану поверхневих вод в басейні Західного Бугу, за їх найгіршими значеннями свідчить про: прогресуюче їх забруднення мінеральними речовинами; значне збільшення забруднення за трофо-сапробіологічними компонентами та неухильне збільшення забруднення поверхневих вод токсичними речовинами.

Title in English

ANALYSIS OF THE STATE OF SURFACE WATERS OF THE RIVER BASIN OF THE WESTERN BUG FOR A LONG PERIOD

English abstract

The analysis of the surface water status in the basin of the Western Bug River has been carried out using a system of classification of standards for assessing the state of surface waters in Ukraine. The calculation of the environmental assessment of the state of water is carried out within the limits of three blocks: a salt block unit, a block of trophic-saprobiological indicators and a block of indicators of the content of specific toxic substances. The results are presented in the form of a combined environmental assessment, based on the final conclusions of the three blocks and consists in calculating the integral ecological index. Comprehensive studies on changing the quality of the water of the Western Bug were conducted within the territory of Ukraine during the long-term period. The ecological status of the water in the river on the basis of the total values of the integral indicators of the quality of water of the three blocks corresponded to 2-6 grades of quality, from "very good", "clean" to "bad", "dirty" waters. The final ecological indexes (IE) for the worst of their values vary within the II and III grades of quality and are estimated from "good", "fairly clean" to "mediocre", "moderately polluted" waters. The dynamics of changes in the total values of the integral indicators of the state of surface waters in the basin of the Western Bug, according to their worst values, indicates: progressing their pollution with mineral substances; a significant increase in pollution by trophosaprobiological components and a steady increase in pollution of surface water with toxic substances.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: річка, поверхневі води, екологічний стан, якість води, класифікація, інтегральний екологічний індекс, river, surface waters, ecological status, water quality, classification, integral ecological index
УДК: 504.455 (477.44)
Бібліографічний опис: Аналіз стану поверхневих вод басейну річки Західний Буг за багаторічний період / І. В. Гопчак, А. Д. Калько, Т. О. Басюк, Л. О. Семенко // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2018. – Вип. 1(81). – С. 40-48.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2018 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2018
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 19 Jun 2019 10:43
Last Modified: 18 Sep 2019 12:24
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15045

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year