ОЦІНКА ВПЛИВУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН БАСЕЙНУ р. ГОРИНЬ

Downloads

Downloads per month over past year

Гопчак, І. В. and Hopchak, I. V. (2018) ОЦІНКА ВПЛИВУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН БАСЕЙНУ р. ГОРИНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 13-20.

[img]
Preview
Text
Vt832.zax.pdf

Download(171kB) | Preview

Abstract

Аналіз стану поверхневих вод в басейні р. Горинь проведено із застосуванням системи класифікації нормативів оцінки стану поверхневих вод України. Розрахунок екологічної оцінки стану води проведено в межах трьох блоків: блоку сольового складу, блоку трофо-сапробіологічних показників та блоку показників вмісту специфічних речовин токсичної дії. Результати подаються у вигляді об’єднаної екологічної оцінки, яка ґрунтується на заключних висновках по трьох блоках та полягає в обчисленні інтегрального екологічного індексу. Річка Горинь живить водойму-охолоджувач Хмельницької АЕС, в її басейні розташований Гощанський водозабір підземних вод, призначений для водопостачання м. Рівне, а нижче по течії вона впадає в р. Прип'ять на території Білорусі. Величини інтегральних екологічних індексів, розраховані за середніми і найгіршими значеннями блокових індексів по окремих ділянках річки Горинь. Підсумкові екологічні індекси (ІЕ) для найгірших їх значень варіюються в межах ІІ-го класу, 3-4 категорії якості «задовільні», «забруднені» води. З трьох блокових індексів найбільш високі значення мають індекси трофо-сапробності, а найменші – у індексів блоку сольового складу.

Title in English

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF KHMELNITSKY NPP ON THE ECOLOGICAL STATUS OF THE GORYN BASIN

English abstract

The analysis of the surface waters in the basin of the Gorin River was carried out using a system of classification of norms for assessing the state of surface waters of Ukraine. The calculation of the ecological assessment of the state of water is carried out within the limits of three blocks: a salt block unit, a block of trophic-saprobiological indicators and a block of indicators of the content of specific substances of toxic action. The results are presented in the form of a combined environmental assessment, based on the final conclusions of the three blocks and consists in calculating the integral ecological index. The Gorin River feeds the Khmelnitsky NPP cooling water reservoir, and hostschansky water intake of underground waters is intended for water supply in the city of Rivne, and downstream it flows into the Pripyat River in the territory of Belarus. The values of integral ecological indexes, calculated on the average and worst values of block indexes in separate sections of the Gorin River. The final ecological indices (IE) for the worst of their values vary within the 2nd class, 3 to 4 categories of quality "satisfactory", "polluted" water. Of the three block indexes, the highest values are the trophicsaprobiological indices, and the smallest ones are the salt block indexes.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: річка, поверхневі води, екологічний стан, якість води, класифікація, інтегральний екологічний індекс, river, surface waters, ecological status, water quality, classification, integral ecological index
УДК: 504.453(477.44)
Бібліографічний опис: Гопчак І. В. Оцінка впливу Хмельницької АЕС на екологічний стан басейну р. Горинь / І. В. Гопчак // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2018. – Вип. 3(83). – С. 13-20.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2018 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2018
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 02 Jul 2019 13:01
Last Modified: 18 Sep 2019 12:23
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15141

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year