ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КОНСТРУКТИВНОСТІ ВУЗЛІВ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПРИ ЇЇ ПРОЕКТУВАННІ І РЕКОНСТРУКЦІЇ

Downloads

Downloads per month over past year

Косінов, В. П. and Трач, Ю. П. and Трач, Р. В. and Лаврєнтьєва, Т. М. and Kosinov, V. P. and Trach, Yu. P. and Trach, R. V. and Lavrіentіeva, T. M. (2018) ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КОНСТРУКТИВНОСТІ ВУЗЛІВ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПРИ ЇЇ ПРОЕКТУВАННІ І РЕКОНСТРУКЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 47-60.

[img]
Preview
Text
Vt836.zax.pdf

Download(282kB) | Preview

Abstract

При проектуванні водопровідних мереж важливим завданням є встановлення необхідних місць облаштування водопровідних колодязів із розміщеними в них водопровідними вузлами, визначення кількості конструктивних елементів у складі окремих трубопроводів водопровідної мережі. Ця задача є надзвичайно трудомісткою, особливо для діючих мереж та водоводів. Це пояснюється тим, що більшість елементів цих споруд перебувають у землі, а точна інформація про конструктивний склад відсутня, або неповна. Запропоновано застосувати методику для прогнозного розрахунку кількості конструктивних елементів трубопровідної системи водопостачання за непрямими ознаками. Вдосконалення даної методики було здійснено за рахунок систематизації структурних елементів на прості та складні з визначенням показника конструктивного устрою для кожної з них. З метою аналізу ролі кожного однотипного конструктивного елемента у складі «лінійної частини» трубопровідної ділянки і «вузлів», введено поняття «коефіцієнта конструктивної ролі». Отримані аналітичні і графічні залежності для прогнозування змінюваності коефіцієнта конструктивної ролі. Для простих (типових) вузлів він не перевищує 2,5 max. = кон P , а його мінімальне значення min = кон. P 1,3. Максимальне значення коефіцієнту конструктивності водопровідного вузла для складних (нетипових) вузлів не перевищує 1,1 max. = кон P , а мінімальне min = кон. P 1,5. Наведено рекомендації щодо оцінки складності улаштування водопровідних вузлів на практиці при проектуванні нових і реконструкції вже діючих водопровідних мереж.

Title in English

JUSTIFICATION OF OPTIMAL CONSTRUCTIVENESS OF THE KNOTS OF THE WATER SUPPLY NETWORK DURING ITS DESIGN AND RECONSTRUCTION

English abstract

When designing water supply an important process is to establish the necessary water supply point units located in them, to determine the number of structural elements in the individual pipelines of the water supply. This process is extremely labor-consuming, especially for existing networks and conduits. Because of its complexity the conventional optimizations techniques are poorly suited for solving this task. It is suggested to use a method for predictive calculation of the number of structural elements of the pipeline system of water supply on the basis of indirect signs. The improvement of this technique was accomplished by systematizing structural elements on simple and complex ones for determining the index of a constructive arrangement for each of them. In order to analyze the role of each of the same type of constructive element in the "linear part" of the pipeline and "nodes", the concept of "coefficient of constructive role" was introduced. The analytical and graphical dependences were obtained to predict the variability of the constructive role coefficient. For simple (typical) nodes it does not exceed 2,5 max. = кон P , and its minimum value is 1,1 max. = кон P . The maximum value of the coefficient of constructively of the plumbing unit for complex (non-typical) nodes does not exceed 1,1 max. = кон P , and a minimum of min = кон. P 1,5. Recommendations on the estimation of the complexity of water supply unit arrangement in practice are given in the design of new and reconstruction of existing water supply networks.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: водопровідна мережа, вузол, коефіцієнт конструктивної ролі, надійність, water supply, knots of the water supply network, coefficient of constructive role, reliability of the water supply
УДК: 628.17(628.153):519.17
Бібліографічний опис: Обґрунтування оптимальної конструктивності вузлів водопровідної мережі при її проектуванні і реконструкції / В. П. Косінов, Ю. П. Трач, Р. В. Трач, Т. М. Лаврєнтьєва // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2018. – Вип. 3(83). – С. 47-60.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2018 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2018
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 02 Jul 2019 13:01
Last Modified: 02 Jul 2019 13:01
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15145

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year