АНАЛІЗ ЗМІНИ ЯКІСНОГО СТАНУ МАЛОЇ РІЧКИ ЛУГА

Downloads

Downloads per month over past year

Гопчак, І. В. and Басюк, Т. О. and Семенко, Л. О. and Мушка, Г. Г. and Hopchak, I. V. and Basіuk, T. O. and Semenko, L. O. and Mushka, H. H. (2018) АНАЛІЗ ЗМІНИ ЯКІСНОГО СТАНУ МАЛОЇ РІЧКИ ЛУГА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 168-179.

[img]
Preview
Text
Vt8218 зах.pdf

Download(290kB) | Preview

Abstract

На підставі узагальнення і систематизації результатів режимних спостережень служб моніторингу якості поверхневих вод проаналізовано гідрохімічний режим та виконано екологічну оцінку якості води малої річки Луга. Оцінено якість води річки за методикою індексів забруднення води; визначено динаміку показників якості води за багаторічний період. Аналіз стану поверхневих вод проведено із застосуванням системи класифікації нормативів оцінки стану поверхневих вод України. Розрахунок екологічної оцінки стану води проведено в межах трьох блоків: блоку сольового складу, блоку трофо-сапробіологічних показників та блоку показників вмісту специфічних речовин токсичної дії. Результати подаються у вигляді об’єднаної екологічної оцінки, яка ґрунтується на заключних висновках по трьох блоках та полягає в обчисленні інтегрального екологічного індексу. Комплексні дослідження, щодо зміни якості води малої річки Луга проводилися у межах території Західного Полісся України впродовж багаторічного періоду. В статті висвітлено сучасну оцінку рівня забрудненості поверхневих вод малої річки Луга. Підсумковий інтегральний індекс (ІЕ) отриманий на основі відповідних блокових показників, за яким оцінено поверхневі води малої річки Луга, впродовж 2014-2017 років змінюється не суттєво та відповідає ІІ класу, 3 категорії якості води.

Title in English

ANALYSIS OF CHANGE OF THE QUALITY STATE OF THE SMALL RIVER OF LUGA

English abstract

On the basis of the generalization and systematization results of regime monitoring of the monitoring services of surface water quality, the hydrochemical regime was analyzed and an environmental assessment quality water of the small river Luga was performed. The water quality of the river is estimated according to the methodology of water pollution indexes; The dynamics of water quality indicators for the long-term period is determined. The analysis of the surface water state was carried out using a system of classification of standards for assessing the state of surface waters in Ukraine. The calculation of the environmental assessment of the state of water is carried out within the limits of three blocks: a salt block unit, a block of trophicsaprobiological indicators and a block of indicators of the content of specific toxic substances. The results are presented in the form of a combined environmental assessment, based on the final conclusions of the three blocks and consists in calculating the integral ecological index. Complex research on the quality change of the water of the small Luga River was conducted within the territory of the Western Polissya of Ukraine during the long-term period. The article presents a modern comprehensive assessment of the level of pollution of surface waters of the small river Luga. The final integral index (IE) obtained on the basis of the corresponding block indexes, which estimates the surface waters of the small river Luga, during 2014-2017, does not change significantly and corresponds to the 2nd class, 3 categories of water quality.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: річка, поверхневі води, екологічний стан, екологічна оцінка, якість води, моніторинг, river, surface waters, ecological status, ecological assessment, water quality, monitoring
УДК: 504.455 (477.44)
Бібліографічний опис: Аналіз зміни якісного стану малої річки Луга / І. В. Гопчак, Т. О. Басюк, Л. О. Семенко, Г. Г. Мушка // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2018. - Ч. 2(82). - С. 168-179.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2018 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2018
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 04 Jul 2019 10:35
Last Modified: 18 Sep 2019 12:24
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15197

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year