РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Downloads

Downloads per month over past year

Білоус, Н. М. and Пелешанко, А. В. and Bilous, N. M. and Peleshanko, A. V. (2018) РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 3-18.

[img]
Preview
Text
Ve831 зах.pdf

Download(241kB) | Preview

Abstract

У статті досліджено сутність процесу рейтингової оцінки страхових компаній зі страхування життя, як інструменту виявлення їх фінансової надійності та стійкості на страховому ринку. Охарактеризовано та узагальнено підходи щодо визначення поняття «рейтинг», «рейтингова оцінка» та «рейтингування». Виділено ознаки об’єктивної рейтингової оцінки об’єкта оцінки. Рейтингові оцінки вельми складні і неоднозначні. Крім того, можливі різноманітні підходи до оцінки діяльності страхових компаній. З погляду на це, виникає питання який для нас є найбільш придатним Досліджено нормативно-правову базу щодо здійснення рейтингової оцінки страховиків на основі чого зроблено висновок, що на сьогоднішній день в Україні існує система нормативно-правових актів, що закріплюють статус та порядок рейтингування. Наведено методику оцінки діяльності страхової компанії, яка затверджена Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3755 «Про затвердження Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків». Відповідно до цієї методики за даними 2017 року розрахували показники тестів раннього попередження для обраних страхових компаній зі страхування життя різних корпоративних моделей: ПрАТ «Страхова компанія «PZU Україна страхування життя» – іноземний капітал, ПАТ СК «Блакитний Поліс» – кептивна страхова компанія та ПрАТ «Страхова Група «ТАС – страхування життя» – вітчизняний капітал та розробили рейтингування за цими даними. Інтегральна рейтингова оцінка кожної компанії визначена шляхом порівняння розрахованого значення із шкалою нормативних показників відповідно до методики. Зроблено висновок, що рейтинг оцінює відносну фінансову безпеку страхувальників, які уклали договір із страховиком, і є зручним інструментом для диференціації кредитної якості страхових компаній, а також дозволяють констатувати, що вітчизняний страховий ринок, демонструючи досить високі темпи розвитку, не посідають чільних позицій у рейтингу світового страхового ринку і майже не впливають на результати його функціонування.

Title in English

RATING EVALUATION OF THE ACTIVITY OF THE INSURANCE COMPANIES IN UKRAINE ON LIFE INSURANCE

English abstract

The article examines the essence of the process of rating assessment of life insurance companies as an instrument for identifying their finan cial reiability and stability in the insurance market. The approaches to the interpretation of "rating", "rating evaluation" and "valuation" are described and summarized. The signs of the objective rating estimation of the estimation object are highlited. Rating assessments are very complex and ambiguous. In addition, there are various appro aches of the assessment of the performance of insurance companies. I nvestigated the regulatory framework for the implementation of ratin g assessment of insurers based on which is concludes that today Ukraine has a system of regulations that reinforce the status and rank ing order. The methodology for assessing the activity of the insurance company, approved by the Resolution of the State Commission for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine No. 3755 "On Approval of Recommendations for the Analysis of Insurers Activities, "is provided. According to this methodology and to the data of 2017 were calculated indicators of early warning tests for selected insurance companies of life insurance of various corporate models: CHAO "Insurance company" PZU Ukraine life insurance"– foreign capital, CHAO IC" Blue Polis "a captive insurance company and CHAO "Insurance group TAS – life insurance" – domestic capital and developed rating on these data. The integral rating evaluation of eachcompany is determined by comparing of the calculated value with the scale of standard indicators in accordance to the methodology. It was concluded that the rating evaluates the relative financial security of insurers who have entered into an agreement with the insurer and is a convenient tool for differentiating the credit quality of insurance companies, also allows us to state that the domestic insurance market has demonstrated rather high rates of development, does not rank in the leading positions of the world insurance market and almost do not affect the results of its functioning.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: страхування життя, рейтинг, рейтингування, рейтингова оцінка, страхувальник, надійність, тести раннього попередження, life insurance, rating, rating, rating rating, insurer, reliability, tests of earlywarning
УДК: 336.7.368
Бібліографічний опис: Білоус Н. М. Рейтингова оцінка діяльності страхових компаній в Україні зі страхування життя / Н. М. Білоус, А. В. Пелешанко // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2018. – Вип. 3(83). – С. 3-18.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2018 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2018
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 15 Jul 2019 07:47
Last Modified: 15 Jul 2019 07:47
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15249

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year