ФОРМУВАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗА МСФЗ 15 «ДОХІД ВІД ДОГОВОРІВ З КЛІЄНТАМИ»

Downloads

Downloads per month over past year

Зубілевич, С. Я. and Zubilevych, S. Y. (2018) ФОРМУВАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗА МСФЗ 15 «ДОХІД ВІД ДОГОВОРІВ З КЛІЄНТАМИ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 78-90.

[img]
Preview
Text
Ve838 зах.pdf

Download(201kB) | Preview

Abstract

Визначено основні елементи облікової політики стосовно доходу, до яких віднесено основу ведення обліку і подання звітності, суттєвість, згортання, робочий план рахунків, об’єкт обліку, визначення, визнання, класифікацію, оцінку, розкриття та інші. Запропоновано розрізняти такі складові облікової політики: для потреб складання регламенту з облікової політики та приміток до фінансових звітів; загальні та такі, які безпосередньо стосуються окремого елемента фінансової звітності; постійні та тимчасові, призначені для переходу на нові (переглянуті) стандарти. Проведено порівняння вимог МСБО 18 «Дохід», МСБО 11 «Будівельні контракти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» щодо термінології і переліку основних елементів облікової політики та оцінки. Запропонований підхід до формування наказу про облікову політику в частині доходу з урахуванням вимог МСФЗ 15. Проведений аналіз фінансових звітів підприємств щодо визнання, оцінки та розкриття доходу у проміжній фінансовій звітності за 2018 рік відповідно до вимог МСФЗ 15. Узагальнені підходи до розкриття облікової політики в розділах приміток «Облікова політика», «Прийняття нових і переглянутих стандартів і тлумачень», «Суттєві судження, оцінки та припущення».

Title in English

FORMATION AND DISCLOSURE OF ACCOUNTING POLICY UNDER IFRS 15 “INCOME FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS”

English abstract

The basic elements of the accounting policy concerning the income are determinate. These elements are include the basis of the accounting and reporting, the materiality, offsetting, the work chart of accounts, accounting unit, recognition criteria’s, classification, evaluation, disclosure, and others. It is suggested to distinguish between the following components of the accounting policy: for the purposes of drawing up the rules of the accounting policy and notes to the financial statements; general and those that relate directly to a particular item of financial statements; permanent and temporary, appointed for the transition to new (revised) standards. A comparison between requirements in IAS 18 Revenue, IAS 11 Construction Contracts and IFRS 15 Revenue from Customer Contracts regarding terminology and a list of key elements of accounting policies and estimates has been proposed. The approach to the formation of an accounting policy on revenue based on IFRS 15 requirements is developed. The analysis of the matching of the recognition, measurement and disclosures of revenue and related balance sheet items in the interim financial statements for the year ended by 31 December 2018 with the requirements of IFRS 15 is carried out in accordance. The approaches to disclosure the accounting policy in the notes section "Accounting policy", "The adoption of new and revised standards and interpretations", "Essential considerations, estimates and assumptions" are generalized.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: договір, дохід, облікова політика, визнання, розкриття, фінансові звіти, МСФЗ, contract, revenue, accounting policy, recognition, disclosure, financial statements, IFRS
УДК: 657:331
Бібліографічний опис: Зубілевич С. Я. Формування та розкриття облікової політики за МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» / С. Я. Зубілевич // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2018. – Вип. 3(83). – С. 78-90.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2018 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2018
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 15 Jul 2019 07:47
Last Modified: 15 Jul 2019 07:47
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15256

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year