Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз соціально-економічного розвитку регіону » для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня підготовки заочної форми навчання. Program of the Discipline 'ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION" specialty 281 «Public administration and administration» specialization «Local Government»

Downloads

Downloads per month over past year

06-14-90 Антонова, С. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз соціально-економічного розвитку регіону » для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня підготовки заочної форми навчання. Program of the Discipline 'ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION" specialty 281 «Public administration and administration» specialization «Local Government». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-14-90 (1).pdf

Download(698kB) | Preview

Abstract

Розвиток ринкових відносин і посилення економічної самостійності регіонів зумовлюють потребу дослідження проблем регіонального розвитку. Внаслідок дії різноманітних факторів, а також неоднакових умов регіонального розвитку в регіонах збільшилася територіальна диференціація щодо економічного розвитку та можливостей соціального забезпечення населення, що призводить до негативних наслідків. Основною причиною цього є відсутність ефективної системи регіонального управління, що негативно вливає на прискорення розвитку регіонів на основі раціонального використання їх природного, економічного, трудового, наукового потенціалу. Проблемні питання діагностики стану соціально-економічної системи регіонів в Україні набувають особливої актуальності, адже нині ця необхідність визначається геоекономічними та геополітичними особливостями. В умовах реформування всіх сфер економічного життя країни, основний тягар реформ переміщується на місцевий, тобто регіональний рівень, виникає необхідність змін у методах управління окремою територією, місцевістю, зоною. Для того, щоб розробити ефективну національну і регіональну економічну політику, концепції та стратегії розвитку окремих регіонів, територіально-адміністративних одиниць, точно визначити депресивні території, які вимагають пріоритетної державної підтримки, необхідно провести аналіз найрізноманітніших питань у регіональному аспекті The development of market relations and the strengthening of economic autonomy of the regions give rise to the need to study the problems of regional development. As a result of various factors, as well as the unequal conditions of regional development in the regions, 4 territorial differentiation has increased in terms of economic development and opportunities for social provision of the population, which has negative consequences. The main reason for this is the lack of an effective system of regional governance that negatively influences the acceleration of regional development on the basis of the rational use of their natural, economic, labor, and scientific potential. Problematic issues of diagnosing the state of the socio-economic system of the regions in Ukraine are of special urgency, because now this necessity is determined by geo-economic and geopolitical peculiarities. In conditions of reforming all spheres of economic life of the country, the main burden of reforms is shifting to the local, that is, regional level, there is a need for changes in the methods of management of a separate territory, area, zone. In order to develop effective national and regional economic policies, concepts and strategies for the development of individual regions, territorial and administrative units, to precisely determine the depressed territories that require priority state support, it is necessary to analyze a wide variety of issues in the regional aspect

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-14-90, аналіз, аналітична робота, ефективність, методи, показники, регіон, analysis, analytical work, efficiency, methods, indicators, region
Шифр: 06-14-90
Subjects: Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування > 281 Публічне управління та адміністрування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 08 Oct 2019 11:29
Last Modified: 08 Oct 2019 11:29
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15740

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year