Робоча програма «Біологічна індикація грунтів» для студентів всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline "Biological indications of soils" аll specialties National University of Water and Еnvironmental Engineering

Downloads

Downloads per month over past year

05-01-77 Солодка, Т. М. (2019) Робоча програма «Біологічна індикація грунтів» для студентів всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline "Biological indications of soils" аll specialties National University of Water and Еnvironmental Engineering. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05-01-77.pdf

Download(444kB) | Preview

Abstract

Оцінка стану середовища за допомогою живих об'єктів досить важлива. Живі об'єкти (або системи) — це клітини, організми, популяції, спільноти. З їх допомогою може проводитися оцінка як абіотичних факторів (температура, вологість, кислотність, солоність, вміст полютантів тощо), так і біотичних (життєва здатність організмів, їх популяцій і угрупувань). Термін «біоіндикація» частіше використовується в європейській науковій літературі, а в американській його зазвичай заміняють аналогічним за змістом назвою «екотоксикологія». Біоіндикація базується на спостереженні за складом та чисельністю видів-індикаторів. Метод біоіндикації заснований на вибірковому біологічному накопиченні речовин з навколишнього середовища організмами рослин і тварин. Найбільш небез-печними для біотичних спільнот є антропогенні забруднення ґрунту та водойм важкими металами, радіонуклідами, деякими хлорорганічними похідними, оскільки накопичення цих речовин в живих організмах (як усім організмом, так і його окремими частинами) порушує нормальний метаболізм, впливає на біохімічні, цитологічні і фізіологічні процеси, та в цілому погіршує стан і відтворюваність популяції. The assessment of the state of the environment with the help of living objects is very important. Living objects (or systems) are cells, organisms, populations, and communities. With their help, an estimation of both abiotic factors (temperature, humidity, acidity, salinity, content of pollutants, etc.) and biotic (the vitality of organisms, their populations and groups) can be carry out. The term "bioindication" is often us in European scientific literature, and in the usually replaced by an anonymous content called "ecotoxicology". Bioindication base on the observation of the composition and number of species-indicators The method of bioindication is based on the selective biological accumulation of gin wines from the environment by organisms of plants and animals. The most dangerous for biotic communities are anthropogenic pollution of soil and water with heavy metals, ra-dionuclides, some organochlorine derivatives, since the accumulation of these substances in living organisms (both the whole organism and its separate parts) violates normal me-tabolism, affects biochemical, cytological and physiological processes, and, in general, worsens the condition and reproducibility of the population

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-01-77, оцінка, індикатори, індиканти, біоіндикація, грунт, біота, рослини, assessment, indicators, indicators, bioindication, soil, biota, plants
Шифр: 05-01-77
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Агрохімії, ґрунтознавства та землеробства
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 08 Oct 2019 11:58
Last Modified: 04 Nov 2019 13:42
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15743

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year