Робоча програма «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за галуззю знань 27 «Транспорт» спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт» та 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Program of the Discipline Life safety and civil protection field of study 27 «Transport services» specialty 274 «Motor vehicle transport», 275.03 «Transport technology (on the Motor vehicle transport»

Downloads

Downloads per month over past year

03-10-97 Гнєушев, В. О. (2019) Робоча програма «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за галуззю знань 27 «Транспорт» спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт» та 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Program of the Discipline Life safety and civil protection field of study 27 «Transport services» specialty 274 «Motor vehicle transport», 275.03 «Transport technology (on the Motor vehicle transport». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
03-10-97 (1).pdf

Download(717kB) | Preview

Abstract

Вивчення питань забезпечення безпеки життєдіяльності та цивільного захисту при виконанні професійних обов’язків є невід’ємною складовою підготовки фахівців автомобільної та автотранспортної галузей в процесі формування в них професійних компетентностей. Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» формує в майбутніх фахівцях уміння та компетенції для забезпечення безпеки життєдіяльності та цивільного захисту працівників, населення та територій з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки. Результати навчання полягають у вмінні виявляти при професійній діяльності умови, причини і наслідки негативної дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів на організм працюючих, оцінювати ступінь безпечності дорожніх умов, виробничого обладнання, технологічних процесів та здійснювати визначення необхідності, достатності заходів із безпеки життєдіяльності та цивільного захисту і їх розробку. Studying the issues of life safety and civil protection in the performance of professional duties is an integral part of the training of professionals in the automotive and motor transport industry in the process of forming their professional competences. The discipline "Life Safety and Civil Protection" forms in future specialists skills and competencies to ensure the safety of life and civil protection of workers, people and territories, taking into account the achievements of scientific and technological progress, as well as in the awareness of the indissoluble unity of successful all security requirements. Learning outcomes are the ability to identify in a professional activity the conditions, causes and consequences of the negative effects of harmful and dangerous production factors on the body of workers, to assess the degree of safety of road conditions, production equipment, technological processes and to determine the need, adequacy of measures for life safety and civil protection and their development

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-10-97, безпека життєдіяльності, цивільний захист, ризик, небезпека, небезпечні та шкідливі фактори, надзвичайна ситуація, life safety, civil protection, risk, danger, dangerous and harmful factors, emergency
Шифр: 03-10-97
Subjects: Шифр галузі знань > 27 Транспорт
Шифр галузі знань > 27 Транспорт > 274 Автомобільний транспорт
Шифр галузі знань > 27 Транспорт > 275 Транспортні технології (На автомобільному транспорті)
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 15 Oct 2019 11:00
Last Modified: 15 Oct 2019 11:00
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15844

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year