Робоча програма навчальної дисципліни «Освітні технології» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління навчальним закладом». Programofthe Discipline EDUCATIONAL TECHNOLOGIES for the second (master's) level of education specialty 073 "Management", specialization "Management of school"

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-95 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Освітні технології» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління навчальним закладом». Programofthe Discipline EDUCATIONAL TECHNOLOGIES for the second (master's) level of education specialty 073 "Management", specialization "Management of school". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-03-95.pdf

Download(968kB) | Preview

Abstract

Навчальна програма дисципліни «Освітні технології» розроблена відповідно до структури та змісту навчальних посібників, які рекомендовано для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти закладів вищої освіти як гуманітарного так і технічного напрямку. Дисципліна «Освітні технології» посідає важливе місце в загальній структурно-логічній схемі підготовки фахівця. Вона належить до циклу професійної підготовки, пов’язаного з вивченням і впровадженням освітніх технологій, їх аналізу та шляхів впровадження, а також організаційних засад діяльності викладача вищої школи по доцільності і необхідності реалізації освітніх технологій. Курс спрямований на формування здатності майбутнього науково-педагогічного працівника до самостійного впровадження будь-яких освітніх технологій в рамках освітнього простору. Курс «Освітні технології» є нормативною дисципліною, яка допомагає майбутнім педагогам зорієнтуватися в концептуальних та теоретичних положеннях сучасних педагогічних технологій, сформувати готовність до впровадження педагогічних технологій в освітній процес навчального закладу. Вивчення теоретичного матеріалу супроводжується практичними заняттями, роздавальним та відеоматеріалом за розділами дисципліни. The educational program of the discipline "Educational technologies" is designed in accordance with the structure and content of the textbooks, which are recommended for applicants of the second (master's) level of education of higher education institutions in both humanities and technical fields. Discipline "Educational technologies" occupies an important place in the general structural and logical scheme of specialist training. It belongs to the cycle of professional training related to the study and implementation of educational technologies, their analysis and ways of implementation, as well as the organizational foundations of the activities of the teacher of higher education on the expediency and necessity of implementation of educational technologies. The course is aimed at shaping the ability of the future scientific and pedagogical worker to independently introduce any educational technologies within the educational space. The course "Educational Technologies" is a normative discipline that helps future teachers to orient themselves in the conceptual and theoretical provisions of modern pedagogical technologies, to form a readiness for the introduction of pedagogical technologies in the educational process of the educational institution. The study of theoretical material is accompanied by practical classes, handouts and videos on sections of the discipline

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-95, сучасних технології навчання у вищій школі, освітня діяльності у вищій школі, інформаційні технології навчання, дистанційне навчання, модульні технології, технології дослідницького (евристичного) навчання, імітаційні технології навчання, modern technologies of higher education teaching, educational activity in higher education, information technologies of education, distance learning, modular technologies, technologies of research (heuristic) training, imitation technologies of training
Шифр: 07-03-95
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 15 Oct 2019 12:33
Last Modified: 15 Oct 2019 12:33
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15863

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year