Робоча програма «Міжнародний трансфер технологій» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER" specialty 292 "International economic relations"

Downloads

Downloads per month over past year

06-12-109 Срібна, Є. В. (2019) Робоча програма «Міжнародний трансфер технологій» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER" specialty 292 "International economic relations". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-12-109 (1).pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Вивчення дисципліни «Міжнародний трансфер технологій» спрямоване на набуття, засвоєння та формування студентами теоретичних знань щодо сутності та значення міжнародної торгівлі новітніми технологіями в системі міжнародних економічних відносин. В процесі вивчення курсу відбувається ознайомлення з основними моделями міжнародного трансферу технологій, вивчення яких дає змогу пояснити причини міжнародного обміну технологій та наукових розробок, його динаміки, структури, ефективності. Розглянуто питання правового регулювання міжнародного трансферу технологій на вітчизняному рівні та методів реалізації прав інтелектуальної власності. А також розуміння специфіки діяльності суб’єктів міжнародного ринку трансферних технологій. Формуються практичні навички щодо практики реалізації новітніх технологій через використання стандартних міжнародних правових угод та проведення економічного обґрунтування ефективності реалізації новітніх технологій, а також визначення системи проведення фінансових платежів за отримані технології. Крім того, зосереджується увага на проведенні моделювання щодо оцінки попиту на відповідні новітні технології. The studying of the discipline «International Technology Transfer» is aimed at acquiring, mastering and forming students theoretical knowledge about the essence and importance of international trade in the latest technologies in the system of international economic relations. In the course of studying the course, the students are acquainted with the basic models of international technology transfer, the study of which allows to explain the reasons for the international exchange of technologies and scientific developments, its dynamics, structure, efficiency. The issues of legal regulation of the international transfer of technologies at the domestic level and methods of realization of intellectual property rights are considered. As well as understanding the specific activities of the subjects of the international transfer technology market. Practical skills in the practice of implementation of the newest technologies are formed through the use of standard international legal agreements and conducting economic substantiation of the effectiveness of the implementation of the newest technologies, as well as determining the system of financial payments for the received technologies. It also focuses on modeling the demand for relevant emerging technologies

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-12-109, міжнародний трансфер технологій, технологія, світовий ринок технологій, суб’єкти та об’єкти світового ринку технологій, інтелектуальна власність, ноу-хау, інжиніринг, державне регулювання трансферу технологій, international technology transfer, technology, world technology market, subjects and objects of world technology market, intellectual property, know-how, engineering, state regulation of technology transfer
Шифр: 06-12-109
Subjects: Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини
Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини > 292 Міжнародні економічні відносини
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Міжнародних економічних відносин
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 21 Oct 2019 12:30
Last Modified: 21 Oct 2019 12:30
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15937

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year