Робоча програма навчальної дисципліни «Публічні фінанси» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline «Public Finances» 281 "Public Management and Administration"

Downloads

Downloads per month over past year

06-14-84 Якимчук, А. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Публічні фінанси» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline «Public Finances» 281 "Public Management and Administration". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-14-84 (1).pdf

Download(693kB) | Preview

Abstract

Публічні фінанси – ключова дисципліна, яка формує управлінську еліту для забезпечення взаємодії інтересів бізнесу, політики, громадянського суспільства з метою розробки та прийняття ефективних управлінських рішень з використанням міжнародного досвіду у сфері формування й розподілу публічних фінансів. Публічні фінанси є галуззю знань, що вивчає регламентовану діяльність суб’єктів публічного адміністрування щодо формування й використання фінансових ресурсів, удосконалення бюджетних відносин, спрямовану на реалізацію законів та нормативно-правових актів через механізм прийняття адміністративно-управлінських рішень. У вузькому сенсі публічні фінанси пов’язане з діяльністю виконавчої гілки влади і розглядаються як професійна діяльність державних службовців, яка охоплює всі види діяльності, спрямовані на реалізацію рішень уряду щодо формування фінансових потоків, формування бюджету на рівні держави, області, регіону та ОТГ, обслуговування зовнішнього боргу держави, вивчення, розробку та впровадження напрямів державної політики у сфері вдосконалення публічних фінансів на основі міжнародного досвіду. У широкому сенсі під публічними фінансами розуміють систему фінансових ресурсів, бюджетних відносин та органів державного управління ними. «Public Finances» have been a key discipline that forms the management elite to ensure the interaction of business, policy and civil society interests in order to develop and adopt effective managerial decisions using international experience in Formation and distribution of public finances. «Public Finances» are the branch of knowledge that have been studying the regulated activities of subjects of public administration regarding the formation and use of financial resources, improvement of budgetary relations aimed at realization of laws and normative legal mechanism of administrative and managerial decision-making. In the a narrow sense «Public Finances» relate to the activities of the executive branch of power and are regarded as the professional activities of civil servants covering all activities aimed at implementing the government’s decisions on the formation of financial flows, budgeting at the state, region and amalgamated сommunities level, servicing the state’s external debt, studying, developing and implementing State policy directions in the field of improving public finances based on international experience. In the broadest sense, public finances understand the system of financial resources, budgetary relations and state management bodies

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-14-84, публічні фінанси, держава, політика, публічне управління й влада, public finances, state, politics, public administration and power
Шифр: 06-14-84
Subjects: Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування > 281 Публічне управління та адміністрування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 22 Oct 2019 08:33
Last Modified: 22 Oct 2019 08:33
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15946

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year