МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Downloads

Downloads per month over past year

Ковшун, Н. Е. and Гураль, Н. В. and Клюха, О. О. and Kovshun, N. E. and Hural, N. V. and Kliukha, О. О. (2018) МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(84)). pp. 75-87.

[img]
Preview
Text
Ve848 зах.pdf

Download(242kB) | Preview

Abstract

У статті розглядається проблема аналізу та виявлення факторів, які впливають на діяльність підприємства в сучасних складних умовах. Було проаналізовано фінансову звітність підприємства та виокремлено параметри, які мають суттєвий вплив на його нерозподілений прибуток, на основі цього розроблено багатофакторну модель прибутку. Було побудовано кореляційну матрицю, що складається з парних лінійних коефіцієнтів кореляції для наступних параметрів: основні засоби, запаси, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, інші поточні зобов’язання, кредиторська заборгованість та поточні зобов’язання загалом, собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати. Встановлено залежність прибутку від обсягу запасів і поточних зобов’язань та забезпечень. Для підтвердження гіпотези про адекватність моделі було проведено дисперсійний аналіз за методом найменших квадратів.

Title in English

MODELING OF FINANCIAL AND ECONOMIC SAFETY INDICATORS

English abstract

The article describes the problems of analysis and identification of factors that influence the activity of the company in the current circumstances. We have investigated the financial statements of the company and highlight the economical parameters that have a significant effect on the companies retained earnings. Based on these investigations we have developed multi-factor profit model. A correlation matrix that describes pairwise linear correlation coefficients for the following parameters: fixed assets, stocks, accounts receivable, accounts payable for goods, work, services, other current liabilities, accounts payable and current liabilities in total, cost of sales, administrative expenses, sales expenses, material costs, labor costs, deductions for social measures, depreciation and other operating expenses costs was built based on this model. We have found dependencies between profit on inventory and current liabilities. To prove the hypothesis of the model's efficiency, we have performed a dispersion analysis based on the method of the least squares.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: фінансово-економічна безпека, нерозподілений прибуток, кореляційно-регресійний аналіз, багатофакторна модель, financial and economic security, correlation-regression analysis, multi-factor model
УДК: 658.012.8
Бібліографічний опис: Ковшун Н. Е. Моделювання показників фінансово-економічної безпеки / Н. Е. Ковшун, Н. В. Гураль, О. О. Клюха // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2018. – Вип. 4(84). – С. 75-87.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2018 > Вісник 4
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2018
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 24 Oct 2019 09:47
Last Modified: 24 Oct 2019 09:47
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16006

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year