Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 „Агроінженерія”. Program of the Discipline "CHEMISTRY" specialty 208 "Agroengineering"

Downloads

Downloads per month over past year

05-06-48 Буденкова, Н. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 „Агроінженерія”. Program of the Discipline "CHEMISTRY" specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05-06-48 (1).pdf

Download(968kB) | Preview

Abstract

Хімія належить до природничих наук, що вивчають об`єктивні закономірності матеріального світу. Вона досліджує речовини, їх властивості (склад, будову тощо). Серед природничих наук хімія займає одне з центральних місць. Вона є базовою для таких наук як матеріалознавство, опір матеріалів. Дисципліна "Хімія" передує вивченню спеціальних інженерних дисциплін студентами спеціальності 208 "Агроінженерія", тому основну увагу приділено вивченню загальної хімії, хімічної кінетики, хімії дисперсних систем, електрохімії. Предметом вивчення навчальної дисципліни є фізичні та хімічні властивості простих речовин, сполук та мінералів, які застосовуються в машинобудуванні та агроінженерії, виявлення закономірних зв’язків між складом, будовою і фізичними властивостями найрізноманітніших хімічних систем з метою збереження навколишнього середовища. Chemistry is the science that studies the objective laws of the physical world. It explores the substances, their properties (composition, structure, etc.). Among the natural sciences chemistry occupies one of the central places. It is the base for such sciences as materials science, material resistances. Discipline " Chemistry" precedes the study of subjects special engineering disciplines by the students of a speciality 208" Agroengineering". Therefore, the main attention is paid to the study of general chemistry, chemical kinetics, chemistry of disperse systems and elektrochemistry. The subject of study of discipline is the physical and chemical properties of simple substances, compounds and minerals, used in engineering and agro-engineering. The detection of natural relationships between composition, structure and physical properties of a variety of chemical systems for the preservation of the environment

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-06-48, неорганічні сполуки, будова речовин, розчини, хімічні реакції, електрохімічні процеси, inorganic compounds, structure of matter, solutions, chemical reactions, electrochemical processes
Шифр: 05-06-48
Subjects: Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 208 Агроінженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Хімії та фізики
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 01 Nov 2019 08:35
Last Modified: 01 Nov 2019 08:35
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16199

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year