Робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Управління персоналом і економіка праці». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "PROJECT ANALYSIS" for applicants (Bachelor) level of higher education specialty 051 «Economy»

Downloads

Downloads per month over past year

06-08-92 Судук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Управління персоналом і економіка праці». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "PROJECT ANALYSIS" for applicants (Bachelor) level of higher education specialty 051 «Economy». [Робочі програми]

[img] Text
06-08-92(1).pdf

Download(1MB)

Abstract

Наявний досвід підготовки, оцінки та відбору проектів свідчить про необхідність застосування сучасної методології та інструментарію, що поширені у міжнародній практиці обґрунтування проектних рішень. Дисципліна присвячена дослідженню базових принципів, методів та інструментарію сучасного аналізу проектів, процедур прийняття рішення в проектному аналізі, а також маркетинговому обґрунтуванню, технічній можливості здійснення проекту, оцінці проекту з точки зору екологічної, соціальної та інституціональної життєздатності, а також його фінансової й економічної привабливості. Дисципліна «Проектний аналіз» відноситься до таких що забезпечують професійну підготовку бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка». При вивченні дисципліни визначаються теоретико-методологічні засади формування цілісного розуміння організації і управління процесом експертизи проекту. The existing experience of preparation, evaluation and selection of projects testifies to the necessity of applying modern methodology and tools, which are common in international practice of substantiation of design decisions. The discipline is devoted to the study of the basic principles, methods and tools of modern analysis of projects, decision-making procedures in project analysis, as well as marketing substantiation, technical feasibility of a project, project evaluation in terms of environmental, social and institutional viability, as well as its financial and economic attractiveness. Discipline "Project analysis" refers to those providing professional training of a bachelor in specialty 051 " Economy". In studying the discipline the theoretical and methodological principles of forming a holistic understanding of the organization and management of the project examination process are determined

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-08-92, проект, показники ефективності, дисконтування, ризики, фінансування, життєвий цикл, експертиза проектів, маркетинговий аналіз, технічний аналіз, екологічний аналіз, інституційний аналіз, соціальний аналіз, фінансовий аналіз, економічний аналіз, project, performance indicators, discounting, risks, financing, life cycle, project expertise, marketing analysis, technical analysis, environmental analysis, institutional analysis, social analysis, financial analysis, economic analysis
Шифр: 06-08-92
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 51 Економіка
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Менеджменту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 08 Nov 2019 13:58
Last Modified: 24 Jan 2020 10:21
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16315

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year