Робоча програма навчальної дисципліни «Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE CORPORATE CULTURE AND SOCIAL RESPONSIBILITY BUSINESS For applicants (Bachelor) level of higher education specialty 073 «Management»

Downloads

Downloads per month over past year

06-08-83 Судук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE CORPORATE CULTURE AND SOCIAL RESPONSIBILITY BUSINESS For applicants (Bachelor) level of higher education specialty 073 «Management». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-08-83 (1).pdf

Download(903kB) | Preview

Abstract

Загострення трансформаційних суперечностей під впливом дії глобалізацій них та інтеграційних процесів актуалізували необхідність формування нової парадигми суспільного розвитку, в якій завдання досягнення кількісного зростання поступається місцем завданню забезпечення сталого екологічного, соціального та економічного розвитку в межах світового господарства. Цілі та завдання парадигми сталого розвитку найбільш ефективно можуть бути реалізовані в межах стратегії корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), яка є добровільною ініціативою організацій щодо дотримання етичних норм у сфері соціальної взаємодії та прийняття на себе відповідальності за вплив на навколишнє середовище, партнерів, споживачів, працівників, громади тощо. Навчальна дисципліна «Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу» має ознайомити майбутніх фахівців із загальними закономірностями взаємодії бізнесу і суспільства, з використанням КСВ в управлінні організаціями та розвинути моральну свідомість їхньої соціально-відповідальної поведінки. Об’єктом вивчення курсу «Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу» є сфера діяльності управлінців і підприємців, що забезпечує корпоративну соціальну відповідальність організації перед суспільством і навколишнім середовищем та задоволення потреб і очікувань всіх заінтересованих сторін. Предметом вивчення дисципліни «Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу» є інструментарій формування та функціонування КСВ в організації. The aggravation of transformational contradictions under the influence of globalization and integration processes underlined the need for the formation of a new paradigm of social development, in which the task of achieving quantitative growth gives way to the task of ensuring sustainable environmental, social and economic development within the global economy. The goals and objectives of the sustainable development paradigm can most effectively be implemented within the framework of the Corporate Social Responsibility Strategy (CSR), which is a voluntary initiative of organizations to comply with ethical norms in the field of social interaction and assume responsibility for environmental impact, partners, consumers, employees , communities, etc. The academic discipline «Corporate culture and social responsibility business» should familiarize future specialists with the general laws of interaction between business and society, using CSR in the management of organizations and develop the moral consciousness of their socially responsible behavior. The object of the course «Corporate culture and social responsibility business» is the scope of activity of managers and entrepreneurs, which ensures corporate social responsibility of the organization to the society and the environment and satisfies the needs and expectations of all interested parties. The subject of studying the discipline «Corporate culture and social responsibility business» is the toolkit for the formation and functioning of CSR in the organization. Interdisciplinary relations: the discipline «Corporate culture and social responsibility business» closely interacts with other disciplines such as Economic Theory, Jurisprudence, Philosophy, Psychology, Sociology, Fundamentals of Management, Safety of Life, "Labor Protection" and others

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-08-83, соціальна відповідальність, стейкхолдери, волонтерство, благодійність, нефінансова звітність, соціальний діалог, етичний кодекс, стандарт, енергоефективність, зелені технології, добросовісна конкурентність, social responsibility, stakeholders, volunteering, charity, non-financial reporting, social dialogue, ethical code, standard, energy efficiency, green technologies, fair competition
Шифр: 06-08-83
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Менеджменту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 08 Nov 2019 13:58
Last Modified: 08 Nov 2019 13:58
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16316

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year