Робоча програма «Участь громадян в місцевому самоврядуванні» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Місцеве самоврядування»». Program of the Discipline "PARTICIPATION OF CITIZENS IN LOCAL SELF-GOVERNMENT" specialty 281 «Public administration and administration» educational and professional program «Local Government»

Downloads

Downloads per month over past year

06-14-105 Фесянов, П. О. (2019) Робоча програма «Участь громадян в місцевому самоврядуванні» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Місцеве самоврядування»». Program of the Discipline "PARTICIPATION OF CITIZENS IN LOCAL SELF-GOVERNMENT" specialty 281 «Public administration and administration» educational and professional program «Local Government». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-14-105 (1).pdf

Download(987kB) | Preview

Abstract

Участь громадян в місцевому самоврядуванні передбачає дослідження конкретних проблем організації місцевого самоврядування. Громадськості в житті суспільства забезпечує особливу динаміку його розвитку. Рушіями є раціональні форми активності громадян, їх соціально-культурна та політична зрілість, активна позиція лідерів громадської думки, нерівномірність соціально-групової та регіональної динаміки, диференціація політичного спектра суспільного життя, що лише стимулює активну державотворчу позицію громадян. Цей курс має загальнометодологічний напрям для студентів і орієнтований на конкретні дослідження організації процесу управління в публічній сфері, пов'язаного з іншими проблемами технічних, екологічних, гуманітарних та соціальних наук. Студенти вивчають сутність поняття «участь громадськості», основні теоретико-правові засади участі громадян у виробленні політики розкрито інституційні аспекти забезпечення громадської участі та визначено інструменти, методи, процедури та технології громадської участі, даються рекомендації органам місцевого самоврядування щодо вдосконалення участі громадян у виробленні політики на основі досвіду України та країн європейського співтовариства. Participation of citizens in local self-government involves exploring specific problems of local self-government. The public in the life of society provides a special dynamic of its development. The drivers are rational forms of citizens' activity, their socio-cultural and political maturity, active position of opinion leaders, uneven socio-group and regional dynamics, differentiation of the political spectrum of public life, which only stimulates the active state-making position of citizens. This course has a general methodological direction for students and is focused on specific studies of the organization of the process of management in the public sphere related to other problems of technical, environmental, humanities and social sciences. Students study the essence of the concept of "public participation", basic theoretical and legal foundations of citizens' participation in policy making, the institutional aspects of providing public participation are revealed and the tools, methods, procedures and technologies of public participation are defined, and local authorities are advised on improving the participation of citizens based on the experience of Ukraine and the countries of the European Community

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-14-105, участь громадян в місцевому самоврядуванні, організація, ефективність, інструменти, методи, громадські слухання, місцеві референдуми, citizen participation in local self-government, organization, effectiveness, tools, methods, public hearings, local referendums
Шифр: 06-14-105
Subjects: Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування > 281 Публічне управління та адміністрування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 11 Nov 2019 10:35
Last Modified: 11 Nov 2019 10:35
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16318

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year