Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання для здобувачів вищої освіти груп спортивного вдосконалення з настільного тенісу для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "PHYSICAL EDUCATION" for the table tennis high school athlete

Downloads

Downloads per month over past year

09-02-15 Пінчук, В. Ф. and Бірук, І. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання для здобувачів вищої освіти груп спортивного вдосконалення з настільного тенісу для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "PHYSICAL EDUCATION" for the table tennis high school athlete. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
09-02-15 (1).pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Настільний теніс – це масовий, захоплюючий, доступний вид спорту, який завоював авторитет як в Україні, так і на всіх континентах світу. Це все тому, що він не вимагає великих матеріальних затрат і місць для тренувань та спортивних змагань. Він нескінченно різноманітний, доступний усім віковим категоріям людей. Легкість і швидкість рухів, стрімкість атак і самовідданість захисту, несподіваність технічних комбінацій являють собою захоплююче видовище. Сама гра із забави перетворилась в складний аналітичний вид спорту з різноманітною технікою, багатьма тактичними вирішеннями, що вимагає високої загально-фізичної, спеціальної та психологічної підготовки. В системі фізичного виховання настільний теніс займає одне з провідних місць, про що свідчить масовість та постійний інтерес здобувачів вищої освіти до цього виду спорту. Доведено, що успішний виступ у змаганнях з настільного тенісу залежить однаковою мірою від високого рівня технічної, тактичної, психологічної та фізичної підготовленості спортсмена. Фізичні якості розвиваються при оволодінні руховими діями. А тому на заняттях з настільного тенісу слід використовувати вправи для розвитку спритності, швидкості, витривалості, координації та сили. Від рівня розвитку фізичних якостей і здібностей, специфічних для гри у настільний теніс, залежить оволодіння техніко-тактичними навичками. Чим вищий рівень розвитку спеціальних якостей і здібностей, тим швидше можна оволодіти основами техніки і тактики гри. Table tennis is a massive, exciting and accessible sport that has gained authority both in Ukraine and all over the continents of the world. This is because it doesn’t require a lot of material expenses and places for training and sports competitions. It is endlessly various and available to all age groups of people. Easiness and speed of movements, rapidity of attacks and selflessness of defense, the unexpectedness of technical combinations represent an exciting show. The game itself has turned into a complex analytical sport with a variety of techniques, many tactical solutions, which requires high physical, special and psychological preparation. Table tennis occupies one of the leading places in the system of physical education, as evidenced by the massive and constant interest of applicants for higher education in this sport. It is proved that successful performance in table tennis depends equally on the high level of technical, tactical, psychological and physical readiness of a sportsman. Physical qualities are developed by acquiring motor skills. Therefore, table tennis lessons should use exercises for developing dexterity, speed, endurance, coordination and strength. The level of development of physical qualities and abilities that are specific for playing table tennis depends on mastering technical and tactical skills. The higher the level of development of special qualities and abilities, the faster you can master the basics of technology and tactics of the game

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 09-02-15, настільний теніс, здобувачі вищої освіти, вид спорту, масовість, подачі, ракетка, кулька, сітка, фізична підготовка, психологічна підготовка, техніка гри, техніка удару, правила змагань, table tennis, applicants for higher education, type of sport, massiveness, serves, racquet, ball, net, physical training, psychological training, playing technique, hitting technique, competition rules
Шифр: 09-02-15
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут охорони здоров'я > Теорії та методики фізичного виховання
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 27 Nov 2019 12:36
Last Modified: 27 Nov 2019 12:36
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16516

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year