Робоча програма навчальної дисципліни «Розмовний курс сучасної англійської мови (А2/В1)» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "COURSE OF CONTEMPORARY SPOKEN ENGLISH (A2/B1)" specialty all specialties of NUWEE

Downloads

Downloads per month over past year

06-09-42 Купчик, Л. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Розмовний курс сучасної англійської мови (А2/В1)» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "COURSE OF CONTEMPORARY SPOKEN ENGLISH (A2/B1)" specialty all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-09-42 (1).pdf

Download(696kB) | Preview

Abstract

Знання іноземних мов є невід’ємним активом сучасної успішної людини, яка проживає у глобалізованому суспільстві, характерними рисами якого є мультикуль-турність і мультилінгвальність. Запропонована Радою Європи формула «Рідна мова + дві іноземні» передбачає вивчення двох іноземних мов (англійської і ще однієї європейської чи неєвропейської мови) і формування мультилінгвальної особистості. Володіння англійською мовою є незамінним атрибутом академічної та професійної міжнародної мобільності. Програма вибіркової дисципліна «Розмовний курс сучас-ної англійської мови» розрахована на студентів усіх спеціальностей НУВГП, які вивчають англійську мову в усіх її аспектах в рамках комплексу підходів: компетентнісного, студенто- та завдання-орієнтованого. Мета навчання – формування комунікативної, мовної, лінгвосоціокультурної компетентності студентів в рамках студенто-, завдання- та компетентнісно-орієнтованого підходів до навчання, формування інтерактивних навичок і вмінь усного та писемного англомовного мовлення з послідовним удосконаленням кож-ного окремого виду мовленнєвої діяльності на переході від рівня А2 до рівня В1 згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти; забезпечення практичного володіння англійською мовою як засобом усного і письмового спілку-вання на рівні незалежного користувача. «Розмовний курс сучасної англійської мови», вивчення якого передбачає використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання міжкультурної комунікації, соціальних форм роботи, є одним із шляхів розвитку стратегій вивчення іноземних мов, формування мультикультурної і мультилінгвальної особистості, здатної розвивати навички вивчення іноземних мов упродовж життя. Fluency in foreign languages is an integral asset of a modern, successful person living in a globalized society, which is characterized by multiculturalism and multilingualism. The formula "mothertongue + two foreign languages" proposed by the Council of Europe envisages the study of two foreign languages (English and one more European or non-European language) and the formation of a multilingual personality. Fluency in English is a must for international academic and professional mobility. The program of an elective “Course of contemporary spoken English” is intended for students of all NUWEE majors, who learn English in its all aspects within the set of approaches: competitive, student- and tast-oriented ones. Its purpose is the formation of communicative, language, lingua-socio-cultural compe-tence of students within the framework of student-, task- and competency-oriented ap-proaches to learning, the formation of interactive skills and abilities of oral and written English-language communication with the consistent improvement of each particular type of activity within the A2/B1-levels according to the Common European Framework of Reference for Languages; provision of practical skills in the English language as a means of oral and written communication at the level of an independent user. The “Course of contemporary spoken English” involves the use of modern information and communication technologies of learning intercultural communication, social forms of work, is one of the ways of developing strategies for foreign languages acquisition, for-mation of a multicultural and multilingual personality that can develop skills in lifelong learning of foreign languages (LLL)

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-09-42, усі спеціальності НУВГП, англійська мова, рівень А2/В1, розмовний курс, зміни, гроші, технології, all NUWEE majors, English, level A2/B1, spoken course, changes, money, technologies
Шифр: 06-09-42
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Іноземних мов
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 27 Nov 2019 13:51
Last Modified: 27 Nov 2019 13:51
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16518

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year