Робоча програма «Методологія наукових досліджень» для студентів ІІ рівня вищої освіти (магістерський) за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the Discipline «Methodology of scientific research» Specialty 076 «Entrepreneurship, trade and stock-taking activities» Specialization 076 «Entrepreneurship, trade and stock-taking activities»

Downloads

Downloads per month over past year

06-01-43 Подлевська, О. М. and Красовська, Ю. В. (2017) Робоча програма «Методологія наукових досліджень» для студентів ІІ рівня вищої освіти (магістерський) за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the Discipline «Methodology of scientific research» Specialty 076 «Entrepreneurship, trade and stock-taking activities» Specialization 076 «Entrepreneurship, trade and stock-taking activities». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-01-43.pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

На нинішньому етапі розвитку суспільства у фірмах та на підприємствах користуються “попитом” ті випускники університетів, які здатні досліджувати процеси і явища та об’єкти застосування їх знань з метою виявлення прихованих можливостей цих об’єктів та спрямування процесів в них у необхідному напрямку. Саме тому для студентів усіх спеціальностей із навчальних дисциплін ознайомчого характеру переходить в розряд однієї із ключових навчальна дисципліна «Методологія наукових досліджень», метою викладання якої є те, як проводити наукові дослідження за вибраною темою, як ставити експерименти для створення бази даних та перевірки висунутих гіпотез, як обробляти експериментальні дані та використовувати їх при синтезі математичних моделей об’єктів дослідження та процесів в них, як ідентифікувати синтезовані математичні моделі і оцінювати їх достовірність, як здійснювати комп’ютерне моделювання та оптимізацію об’єктів і процесів в них з використанням цих математичних моделей, як генерувати винахідницькі ідеї та патентно закріплювати своє авторство на винаходи, як оцінювати економічний та інші ефекти від реалізації результатів наукових досліджень та організаційно забезпечувати ці дослідження. Today in firms and on enterprises there are in far greater honour those graduating students of universities, that are able to investigate processes and phenomena and objects of application of their knowledge with the aim of exposure of the hidden possibilities of these objects and aspiration of processes in them in necessary direction. Therefore for the students of all specialties from educational disciplines of acquainting character passes to digit of one of the key educational discipline "Methodology of scientific researches", the aim of teaching of that is that, how to carry out researches after the chosen theme, how to do experiments for creation of database and verification of the pulled out hypotheses, how to process experimental data and use them for the synthesis of mathematical models of objects of research and processes in them, how to identify synthesized mathematical models and to estimate their authenticity, how to carry out a computer design and optimization of objects and processes in them with the use of these mathematical models, how to generate inventor ideas and patent to fasten the authorship on inventions, how to estimate economic and other effects from realization of results of scientific researches and organizationally to provide these researches.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-01-43, наука, дослідження, методи, математичні моделі, оцінювання, наукові дослідження, science, research, methods, mathematical models, evaluations, scientific researches.
Шифр: 06-01-43
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Економіки підприємства
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 11 Dec 2019 10:03
Last Modified: 11 Dec 2019 10:03
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16659

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year