Робоча програма навчальної дисципліни Інженерна геологія та гідрогеологія для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітьно–професійною програмою ««Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline ENGINEERING GEOLOGY ANDHYDROGEOLOGY Specialty 194 "Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies"

Downloads

Downloads per month over past year

01-05- 57 Мельничук, В. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Інженерна геологія та гідрогеологія для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітьно–професійною програмою ««Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline ENGINEERING GEOLOGY ANDHYDROGEOLOGY Specialty 194 "Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies". [Робочі програми]

[img] Text
01-05- 57 (1).pdf

Download(975kB)

Abstract

Навчальна дисципліна Інженерна геологія та гідрогеологія є важливою складовою для підготовки студентів спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», 1 го рівня вищої освіти. Викладається на ІІ курсі у 2-му семестрі в обсязі 120 годин. Форма підсумкового контролю – іспит. Дисципліна впроваджена для ознайомлення студентів з геологічною будовою Землі та її компонентами - гірськими породами і підземними водами в області взаємодії споруд з геологічним середовищем, а також з руйнівними геологічними процесами, що в них відбуваються. Студенти отримують вміння ідентифікувати гірські породи як інженерні ґрунти, визначати їхні властивості, складати та читати геологічні карти і розрізи, визначати параметри водоносних горизонтів, режим і баланс підземних вод, оцінювати їхню придатність для водопостачання. Educational discipline Engineering geology and hydrogeology are an important constituent for preparation ofstudents of speciality 194 "Hydrotechnical building, wateren-gineering and water technologies", 1- level of highereducation.Laid out on ІІ course in a 2- thsemester in a volume120 hours. A form of final control is examinatio. Discipline isinculcated for the acquaintance of students with thegeological structure of Earth and her by components mountain breeds and underwaters in area ofcooperation of building with a geological environmen, awith destructive geological processes, that in themtake place. Students get ability to identify mountain breeds asengineering soils, determine their properties, fold and readgeological maps and cuts, determine the parameters ofaquiferous horizons, mode and balance of underwaters, estimate their fitness for a water-supply

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-05-57, гірські породи, карст,суфозія, пливуни, зсуви, підземні води, фільтрація, режим, баланс, mountain breeds, karst, suffosion, lycopods, changes underground water, filtration, mode
Шифр: 01-05- 57
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Геології та гідрології
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 04 Feb 2020 13:19
Last Modified: 04 Feb 2020 13:19
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16915

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year