Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» за спеціальністю «Право» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline HISTORY OF THE STATE AND LAW OF FOREIGHT COUNTRIES specialt Law

Downloads

Downloads per month over past year

07-02-27 Панкевич, І. М. and Давнюк, Ю. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» за спеціальністю «Право» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline HISTORY OF THE STATE AND LAW OF FOREIGHT COUNTRIES specialt Law. [Робочі програми]

[img] Text
07-02-27 (1).pdf

Download(863kB)

Abstract

Навчальна дисципліна «Історія держави і права зарубіжних країн» є нормативною дисципліною, що викладається на 1 курсі у 2 семестрі в обсязі 150 годин. Форма підсумкового контролю – залік. Навчальна дисципліна «Історія держави і права зарубіжних країн» має на меті ознайомлення студентів з аспектами з 11-ти тем і вивчається протягом одного семестру. В процесі вивчення цієї навчальної дисципліни ознайомлення з загальними закономірностями виникнення і розвитку держав, найважливішими історико-правовими та історичними фактами в житті зарубіжних країн, визначними пам‘ятками права, юридичною термінологією. Даний курс сприяє загальному розвитку студентів, розвитку їхньої свідомості і формування політичної та правової культури. Навчальна дисципліна «Історія держави і права зарубіжних країн» знаходиться у тісному зв’язку з Теорією держави і права, Конституційним правом зарубіжних країн ін. Основними формами вивчення навчальної дисципліни є лекції, практичні заняття, самостійна робота, поточний і підсумковий контроль. Важливим для засвоєння студентами навчального матеріалу є вивчення рекомендованих у програмі нормативних актів, дотримання вимог та рекомендацій, які ставляться науково-педагогічними працівниками кафедри. The course "History of the State and Laws of Foreign Countries" is a normative discipline taught in a 90 semester course in 1 semester. Form of final control - credit. The course "History of the State and Laws of Foreign Countries" aims to familiarize students with aspects of 8 topics and is studied over one semester. In the process of studying this discipline, familiarization with the general laws of the emergence and development of states, the most important historical and legal and historical facts in the life of foreign countries, prominent monuments of law, legal terminology. This course contributes to the overall development of students, the development of their consciousness and the formation of political and legal culture.The course "History of the State and Law of Foreign Countries" is closely related to Theory of State and Law, the Constitutional Law of Foreign Countries, etc.The main forms of study of the discipline are lectures, practical classes, independent work, current and final control. It is important for students to learn the study material is the study of the normative acts recommended in the program, compliance with the requirements and recommendations put by the scientific and pedagogical staff of the department

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-02-27, історія, держава, право, зарубіжні країни, державність, антична держава, суспільний лад, history, state, law, foreign countries, statehood, ancient state, social order
Шифр: 07-02-27
Subjects: Шифр галузі знань > 8 Право
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Конституційного права та галузевих дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 04 Feb 2020 13:19
Last Modified: 04 Feb 2020 13:19
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16923

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year