ЕКСПОРТ ЗЕРНОВИХ З УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ГЕОУПРАВЛІННЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Downloads

Downloads per month over past year

Скрипчук, П. М. and Щербакова, А. С. and Судук, О. Ю. and Скрипчук, В. П. and Skrypchuk, P. M. and Shcherbakova, A. S. and Suduk, O. Y. and Skrypchuk, V. P. (2019) ЕКСПОРТ ЗЕРНОВИХ З УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ГЕОУПРАВЛІННЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(87)). pp. 132-147.

[img] Text
Ve8712 зах.pdf

Download(506kB)

Abstract

Обґрунтовано, що в умовах глобалізації світових ринків для України доцільно проводити стратегію захисту національних інтересів щодо зерновиробництва у логічному й законодавчо-нормативному взаємозв’язку із збереженням родючості земель, диверсифікацією сільськогосподарського виробництва через повну переробку зерна й наукове обґрунтування використання природного капіталу. Встановлено, що для оптимізації відносин людина – НПС доцільно проводити інтегровану та інградієнтну оцінку стану довкілля на основі процедури екологічного аудиту, геоуправління, стандартизації якості зерна з метою його переробки за повним циклом для створення дієвої системи управління природокористуванням. Процеси сертифікації території завершуються встановленням відповідності території за якісними і кількісними показниками та за всіма видами ресурсів. Систематизовано, що для задоволення зростаючого попиту у світі Україна може збільшити обсяги своїх продажів зернових в 2019-2020 маркетинговому році. Такі тенденції спостерігаються для пшениці, кукурудзи, інших зернових. Проте відсутні еколого-економічні розрахунки економічної ефективності такого експорту зернових у не переробленому вигляді. Тому, запропоновано підхід соціо-еколого-економічного відповідального аграрного природокористування через використання екологічних аудиту і сертифікації територіально-господарських систем.

Title in English

EXPORT OF GRAINS FROM UKRAINE UNDER GLOBALIZATION: GEO-MANAGEMENT, STANDARDIZATION, MECHANISMS OF QUALITY ASSURANCE OF AGRICULTURAL LANDS

English abstract

The article substantiates that under globalization of world’s markets for Ukraine, it is advisable to implement a strategy of protecting national interests in grain production in a logical and legislative and regulatory relationship with the preservation of land’s fertility, diversification of agricultural production through full grain processing and scientific substantiation of nature capital using. It is established that for optimizing the human-environment relations, it is advisable to carry out an integrated and ingradiented environmental assessment based on the environmental audit procedure, geo-management, and standardization of grain quality with a view to its full-cycle processing for creation an effective environmental management system. The territory’ certification processes are completed by establishing the conformity of the territory with qualitative and quantitative indicators and with all types of resources. It is systematized that for satisfying the growing demand in the world, Ukraine may increase its grain sales in 2019-2020 marketing year. Such trends are observed for wheat, maize and other cereals. However, there are no environmental and economic calculations of the economic efficiency of such grain exports in unprocessed form. Therefore, the approach to socioecological and economic responsible agriculture resources use, through using the environmental audit and certification of territorial economic systems has been proposed.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: зерно, експорт, екологічний аудит, екологічна сертифікація, інтегральний показник, глобалізація, сільськогосподарське природокористування, grain, export, environmental audit, environmental certification, integrated indicator, globalization, agriculture resources use
УДК: 338.439.5:339.56:633
Бібліографічний опис: Експорт зернових з України в умовах глобалізації: геоуправління, стандартизація, механізми забезпечення якості сільськогосподарських земель / П. М. Cкрипчук, А. С. Щербакова, О. Ю. Судук, В. П. Скрипчук // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 3(87). – С. 132-147.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2019 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2019
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 13 Feb 2020 08:22
Last Modified: 05 May 2022 08:24
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17042

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year