Робоча програма з навчальної дисципліни «Наукові студії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "Scientific studios" specialty 281 "Public management and administration"

Downloads

Downloads per month over past year

06-14-118 Галич, В. М. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Наукові студії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "Scientific studios" specialty 281 "Public management and administration". [Робочі програми]

[img] Text
06-14-118 (1).pdf

Download(888kB)

Abstract

У курсі «Наукові студії» розглядається наука як сфера людської діяльності: сутність поняття про науку, її виникнення та еволюція, роль науки в сучасному суспільстві. З’ясовується психологія та технологія наукової роботи. Розкривається загальна методологія наукової творчості, специфіка структури і змісту науково-дослідницької діяльності. Сформовано термінологічний апарат науковця-початківця. Узагальнюються вимоги до науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі: вибір теми, визначення об’єкта і предмета, методології і методів дослідження, оформлення результатів наукових пошуків у формі текстів різних наукових жанрів − тез, рефератів, огляду теоретичних джерел, анотації, рецензії, статті, доповіді. Подаються рекомендації з методології написання, курсової, дипломної робіт, наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки України до них. In the course «Scientific studios» science is considered as a sphere of human activity: the essence of the notion of science, its origin and evolution, the role of science in modern society Psychology and technology of scientific work are elucidated. The general methodology of scientific creativity, the specifics of the structure and content of research activities are revealed. The terminology device of the beginner scientist is formed. The general requirements for research work of students in higher educational institutions: the choice of the subject, the definition of object and subject, methodology and methods of research, registration of the results of scientific research in the form of texts of various scientific genres − theses, abstracts, review of theoretical sources, annotations, reviews, articles , reports. Recommendations are given on the methodology of writing, course, diploma work, the main requirements of the Ministry of Education and Science of Ukraine are given to them

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-14-118, наука, наукова комунікація, наукова творчість,система наукових знань, наукові жанри, науково-дослідницька діяльність, наукова ідея, методологія, методи, прийоми, процедури, категорія, об’єкт дослідження, предмет дослідження, принцип, гіпотеза, стаття, курсова робота, дипломна робота, science, scientific communication, scientific creativity, system of scientific knowledge, scientific genres, scientific research activity, scientific idea, methodology, methods, methods, procedure, category, object of research, subject of research, principle, hypothesis, article, term paper, thesis
Шифр: 06-14-118
Subjects: Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування > 281 Публічне управління та адміністрування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 21 Feb 2020 10:20
Last Modified: 21 Feb 2020 10:20
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17150

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year