Робоча програма переддипломної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою 123 "Комп’ютерна інженерія". WORKING PROGRAM FOR PRE-DIRECT PRACTICE specialty 123 "Computer Engineering"

Downloads

Downloads per month over past year

04-04-41 Ольшанський, П. В. (2020) Робоча програма переддипломної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою 123 "Комп’ютерна інженерія". WORKING PROGRAM FOR PRE-DIRECT PRACTICE specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

[img] Text
04-04-41 (1).pdf

Download(896kB)

Abstract

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі і державного управління. Згідно Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Students' practice is an integral part of the process of preparation of spe-cialists in higher education institutions and is carried out at appropriate facilities equipped with educational institutions, as well as in modern enterprises and or-ganizations of various branches of economy, education, healthcare, culture, trade and public administration. According to the Regulations on the practice of students of higher educa-tional institutions of Ukraine the purpose of practice is to master students with modern methods, forms of organization and tools in the field of their future pro-fession, the formation of them, based on obtained in the higher educational insti-tution of knowledge, professional skills and skills for making independent deci-sions during specific work in real market and production conditions, education needs to systematically renew their ment and creatively apply them in practice

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-04-41, комп’ютерна інженерія, техніка безпеки, пожежна безпека, комплексний звіт, computer engineering, safety engineering, fire safety, complex report
Шифр: 04-04-41
Subjects: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 123 Комп’ютерна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Обчислювальної техніки
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 21 Feb 2020 10:29
Last Modified: 21 Feb 2020 10:29
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17160

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year