Робоча програма «Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline "Life safety, occupational safety and health, civil protection" specialty 208 «Agricultural engeneering»

Downloads

Downloads per month over past year

03-10-113 Гнєушев, В. О. (2019) Робоча програма «Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline "Life safety, occupational safety and health, civil protection" specialty 208 «Agricultural engeneering». [Робочі програми]

[img] Text
03-10-113 (1).pdf

Download(798kB)

Abstract

Вивчення питань забезпечення безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту при виконанні професійних обов’язків є невід’ємною складовою підготовки фахівців агропромислового виробництва в процесі формування в них професійних компетентностей. Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист» формує в майбутніх фахівцях уміння та компетенції для забезпечення безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту працівників, населення та територій з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки. Результати навчання полягають у вмінні виявляти при професійній діяльності умови, причини і наслідки негативної дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів на організм працюючих, оцінювати ступінь безпечності умов праці, виробничого обладнання, технологічних процесів в аграрному виробництві та здійснювати визначення необхідності і достатності заходів із безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту і їх розробку. Studying the issues of life safety, occupational safety and civil protection in the performance of professional duties is an integral part of the training of agro-industry professionals in the process of forming their professional competences. The discipline "Life Safety, Occupational Safety and Civil Protection" forms in future specialists the skills and competences to ensure the safety of life, safety and civil protection of workers, people and territories, taking into account the achievements of scientific and technological progress, as well as in the awareness of professionalism activities that make sure that all safety requirements are met. Learning outcomes are the ability to identify in a professional activity the conditions, causes and effects of negative factors of harmful and dangerous production factors on the body of workers, to assess the degree of safety of working conditions, production equipment, technological processes in agricultural production and to determine the necessity and sufficiency of measures for safety, life labor protection and civil protection and their development

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-10-113, безпека життєдіяльності, охорона праці, цивільний захист, ризик, небезпека, небезпечні та шкідливі фактори, надзвичайна ситуація, life safety, occupational safety, civil protection, risk, danger, dangerous and harmful factors, emergency
Шифр: 03-10-113
Subjects: Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 208 Агроінженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 25 Feb 2020 11:25
Last Modified: 25 Feb 2020 11:25
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17184

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year