Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Психологія здоров’я» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-240 Примачок, Л. Л. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Психологія здоров’я» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
07-03-240 (1).pdf

Download(1MB)

Abstract

Навчальна дисципліна «Психологія здоров’я» вивчає психологічні причини здоров’я, методи та засоби його збереження, зміцнення та розвитку. Вона досліджує критерії психічного та соціального здоров’я, методи діагностики, оцінки та самооцінки фізичного, психічного та соціального здоров’я, соціально-психологічні фактори здорового способу життя, психологічні механізми стресостійкості та проблеми психологічного забезпечення професійного здоров’я. Мета дисципліни «Психологія здоров’я» полягає в оволодінні теоретичними та практичними основами збереження та зміцнення здоров’я людини, засвоєнні методів та прийомів роботи з виявлення фізичного, соціального та психічного рівнів здоров’я, збереження працездатності, самовпливу на організм за допомогою сучасних оздоровчих технологій, а також формуванні свідомого ставлення до власного здоров’я та ведення здорового способу життя. Завдяки застосуванню отриманих знань здобувачі вищої освіти оволодіють навичками керування своїми психоемоційними станами в сучасних напружених умовах професійної діяльності. The course «Psychology of Health» examines the psychological causes of health, methods and means of its preservation, strengthening and development. It examines the criteria of mental and social health, methods of diagnosis, assessment and self-assessment of physical, mental and social health, socio-psychological factors of healthy lifestyles, psychological mechanisms of stress resistance and problems of psychological maintenance of occupational health. The purpose of the discipline «Psychology of Health» is to master the theoretical and practical bases of preservation and strengthening of human health, mastering methods and techniques of work on the detection of physical, social and mental health levels, preservation of efficiency, self-influence on the body with the help of modern wellness technologies, as well as forming a conscious attitude to one's health and leading a healthy lifestyle. Due to the application of the obtained knowledge, higher education students acquire the skills to manage their psycho-emotional states in the current tense conditions of professional activity.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 07-03-240, психологія здоров’я, чинники ризику, внутрішня картина здоров’я, еталони здоров’я, моделі здоров’я, психічне здоров’я, професійне довголіття, стрес, періоди життя, професійне вигорання, емоційне вигорання, психогігієна, психопрофілактика, health psychology, risk factors, internal health picture, health standards, health models, mental health, occupational longevity, stress, life periods, professional burnout, emotional burnout, psycho-hygiene, psychoprophylaxis
Шифр: 07-03-240
За видами робіт: Лабораторні роботи
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 25 Feb 2020 09:54
Last Modified: 25 Feb 2020 09:54
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17217

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year