Робоча програма навчальної дисципліни «Ресурсо- і енергозбереження в машинобудуванні» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline "Resource and energy conservation in mechanical engineering" specialty 208 "Agroengineering"

Downloads

Downloads per month over past year

02-01-81 Голотюк, М. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Ресурсо- і енергозбереження в машинобудуванні» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline "Resource and energy conservation in mechanical engineering" specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

[img] Text
02-01-81.pdf

Download(845kB)

Abstract

У результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні знати основні засади розвитку машинобудування з погляду ресурсо- і енергозбереження; загальні положення ресурсозбереження, енергозбереження; шляхи покращення ресурсно-екологічного стану технічних об’єктів; оцінку ролі підприємств галузі у створенні екологічно чистих, безвідходних виробництв, ресурсо- і енергозберігаючих технологій, як в теоретичному, так і практичному відношенні; сучасні прийоми і засоби управляння енергоефективністю і енергозбереженням; організацію контролю і обліку ресурсів. Вони повинні вміти визначати ресурсні показників надійності машин; прогнозувати залишковий ресурс машин і обладнання; здійснювати оцінку ефективності ресурсозберігаючих технологій в технологічних процесах виготовлення і ремонту деталей; планувати виробничо-технічний комплекс підприємства з покращення ресурсно-енергетичних показників; визначати норми витрат матеріальних ресурсів для технічного обслуговування і ремонту, відходів і витрат виробництва, витрат матеріалів для відновлювальних робіт; використовувати основні прийоми здійснення енергетичного аналізу технологічних процесів і обладнання; оцінювати їх функціонально-економічну ефективність, а також ефективність енергозберігаючих заходів. After studying this discipline the student must be able to know the basic principles of mechanical engineering development in terms of resource and energy conservation; the general provisions of resource saving and energy conservation; the ways of improving the resource-ecological state of technical objects; the assessment of the role of industry in creating of ecological clean and non-waste productions, resource and energy saving technologies, by theoretically and practically ways; the modern methods and means of managing energy efficiency and conservation; the organization of control and resource accounting. They must be able to determine the resource indicators of machine reliability; to predict the residual life of machinery and equipment; to evaluate the efficiency of resource-saving technologies in technological processes of manufacture and repair of details; to plan the production and technical complex of the enterprise for improvement of resource and energy indicators; to determine rates of material resources for maintenance and repair, of waste and production costs, of the cost of materials for restorative works; to use the basic techniques for the energy analysis of technological processes and equipment, to evaluate their functional and economic efficiency and the effectiveness of energy saving measures

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 02-01-81, ресурсозбереження, енергозбереження, машинобудування, машина, наука, розвиток, техніка, технічна система, Resource conservation, energy saving, engineering, machine, science, development, machinery, technical system
Шифр: 02-01-81
Subjects: Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 208 Агроінженерія
Divisions: Навчально-науковий механічний інститут > Будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 26 Feb 2020 11:50
Last Modified: 26 Feb 2020 11:50
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17240

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year