Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інформаційні системи та технології" спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології". Program of the discipline "Computer systems architecture and system programming" specialty 126 "Information systems and technologies"

Downloads

Downloads per month over past year

04-05-66 Соломко, М. Т. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інформаційні системи та технології" спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології". Program of the discipline "Computer systems architecture and system programming" specialty 126 "Information systems and technologies". [Робочі програми]

[img] Text
04-05-66 (1).pdf

Download(1MB)

Abstract

Навчальна дисципліна "Архітектура обчислювальних систем та системне програмування" вивчається протягом 5 семестру студентами і є складовою частиною циклу дисциплін, що забезпечує підготовку фахівців з експлуатації обчислювальних компонентів з урахуванням сучасних архітектурних, обслуговування, та налаштування. Програма передбачає комплексне вивчення архітектури обчислювальних систем, надає системні відомості про будову та принципи функціонування сучасних апаратних засобів, основи програмування на низькому рівні, тобто програмування мовою ASSEMBLER. Програма формує у студентів теоретичні знання та практичні навички, що необхідні для розуміння взаємодії прикладних програм з ядром операційної системи за допомогою системних викликів та бібліотек. Найчастіше мова асемблера використовується для безпосереднього управління операційною системою та для прямого доступу до апаратури. На асемблері пишуть оптимальні драйвери та невеликі утиліти, прошивки BIOS, завантажувачі та ядра ОС, “движки” іграшок, віруси, компілятори та ін. Відомо, що для розуміння роботи комп'ютера необхідне освоєння асемблера і управління комп'ютером на самому низькому рівні. Мова асемблера існує для кожного типу мікропроцесорів або цілого сімейства мікропроцесорів. Програма також передбачає формування умінь і навиків роботи з архітектурою обчислювальних систем і компонентів, що їх реалізують в усіх її аспектах з формуванням визначених в освітній програмі фахових компетентностей бакалавра з Інформаційних систем і технологій. The course "Computer Systems Architecture and System Programming" is studied over 5 semesters and is an integral part of the cycle of disciplines that provides training for specialists in the operation of computational components to handle modern architectural, maintenance, and customization. The program provides a comprehensive study of the architecture of computing systems, provides systematic information about the structure and principles of modern hardware, the basics of low-level programming, ie ASSEMBLER programming. The program generates students the theoretical knowledge and practical skills necessary to understand the interaction of applications with the core operating system through system calls and libraries. Most often, assembly language is used for direct control of the operating system and for direct access to hardware. The assembler writes optimal drivers and small utilities, BIOS firmware, bootloaders and OS kernels, toy engines, viruses, compilers, and more. It is known that to understand the operation of the computer requires the development of assembler and control of the computer at its very low level. Assembler language exists for each type of microprocessor or a whole family of microprocessors. The program also envisages the development of skills in working with the architecture of computer systems and components that implement them in all its aspects, with the formation of the bachelor's degree in Information Systems and Technologies defined in the educational program

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-05-66, архітектура комп’ютерних систем, системне програмування, мова асемблера, управління комп’ютером, computer system architecture system programming, assembly language, control your computer
Шифр: 04-05-66
Subjects: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 126 Інфомаційні системи і технології
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Комп'ютерних технологій та економічної кібернетики
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 02 Mar 2020 09:48
Last Modified: 02 Mar 2020 09:48
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17300

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year