Робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка землі та нерухомого майна» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Землеустрій та кадастр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the discipline "Estimation of land and real estate" branch of knowledge 19 «Architecture and construction» specialty 193 «Geodesy and land management»

Downloads

Downloads per month over past year

05-05-20 Ніколайчук, К. М. and Стахів, Я. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка землі та нерухомого майна» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Землеустрій та кадастр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the discipline "Estimation of land and real estate" branch of knowledge 19 «Architecture and construction» specialty 193 «Geodesy and land management». [Робочі програми]

[img] Text
05-05-20 (1).pdf

Download(712kB)

Abstract

Фахівці спеціальності «Геодезія та землеустрій» - є основними учасниками землевпорядної, кадастрової та оціночної діяльності. Вони займаються відведенням земель підприємствам, організаціям для суспільних потреб та громадянам під індивідуальне будівництво, здійснюють оформлення та видачу документів на право власності, організують раціональне використання та охорону земель, займаються нормативною та експертною оцінкою землі та нерухомості. Завдання вивчення дисципліни: підвищення рівня професійної підготовки фахівців; ознайомлення з організацією навчального процесу у вищій школі; формування теоретичних, методичних та практичних підходів до оцінки об’єктів нерухомості як самостійної навчальної дисципліни. Знання з навчальної дисципліни «Оцінка землі та нерухомого майна» дозволяють з’ясувати економічну сутність ринку нерухомості, якісно проводити оцінку об’єктів нерухомості, на базі якої ефективно використовувати та управляти нерухомістю. Дисципліна «Оцінка землі та нерухомого майна» базується на знаннях, одержаних з інших дисциплін фундаментальної підготовки бакалавра і, в свою чергу, є основою для вивчення інших дисциплін фахової підготовки. Specialists of the specialty "Geodesy and land management" - are the main participants in land management, cadastral and valuation activities. They are engaged in land allocation to enterprises, organizations for public needs and citizens for individual construction, execute registration and issuance of documents for the right of ownership, organize the rational use and protection of land, engaged in normative and expert appraisal of land and real estate. Tasks for studying discipline: raising the level of professional training of specialists; acquaintance with organization of educational process in high school; formation of theoretical, methodological and practical approaches to the evaluation of real estate objects as an independent educational discipline. Knowledge in the discipline «Estimation of land and real estate» allows us to find out the economic essence of the real estate market, to make a qualitative assessment of real estate, on the basis of which to effectively use and manage real estate. The discipline «Estimation of land and real estate» is based on the knowledge gained from other disciplines of the fundamental training of the bachelor and, in turn, is the basis for studying other disciplines of professional training

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05–05-20, нерухомість, земельна ділянка, поліпшення земельної ділянки, нормативна грошова оцінка, експертна грошова оцінка, рента, ефективність, рентний дохід, капіталізація, вартість, прибутковість, ринковий метод, дохідний метод, витратний метод, real estate, land, improvement of land, normative monetary estimation, expert monetary estimation, rent, efficiency, rent income, capitalization, cost, profitability, market method, income method, cost method
Шифр: 05-05-20
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 193 Геодезія та землеустрій
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 02 Mar 2020 09:50
Last Modified: 02 Mar 2020 09:50
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17303

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year